Konzultace ONLINE po telefonu nebo Skype - 14/4/2020

McKenzie postup vyšetření a péče má v dnešní době, kdy je kvůli šíření COVID-19 doporučován odstup od všech lidí (protože každý je potenciálním přenašečem viru), nespornou výhodou.

Nepotřebuje totiž k vyšetření přímý kontakt s pacientem. Pro diagnostiku a léčbu nepotřebujeme palpaci, tj.  nemusíme se dotýkat těla ani být s pacientem v jedné místnosti. Náš systém je založen na informacích získaných hovorem s pacientem a lze doplnit o aspekci tj. pohledem na klienta. Oboje lze provádět na dálku (např. přes skype).

... VÍCE se dozvíte ...