Seznam MDT odborníků

Zpět na předchozí volbu

Eva Kejhová

fyzioterapeut   |   Praha

Ing. Eva Kejhová, DiS., Cert. MDT

Pracoviště: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Albertov 7, Praha 2, 128 00
Telefon: +420 224 968 514
Email: eva.konopacova@vfn.cz