Seznam MDT odborníků

Zpět na předchozí volbu

Karolína Jakovcová

fyzioterapeut   |   Praha

Ing. Karolína Jakovcová, Cert. MDT

Pracoviště: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Albertov 7, Praha 2, 128 00
Telefon:  +420224968516
Email:  karolina.jakovcova@vfn.cz
Web: https://rehabilitace.lf1.cuni.cz/