Pořádání kurzů v době CoVidové

Pořádání kurzů v době CoVidové s možnost distančního vzdělávání pomocí zoom/webináře z pohodlí vašich domovů. Termíny pro praktickou výuku odpovídají nahlášeným datum, liší se jen v tom, že dokud je z MZ ČR avizovaný limit účastníků, tak v daném termínu jedna skupina projde jen jeden den praxe.  

Každá plánovaná část kurzu bude s danou skupinou vždy s předstihem konzultována. Při přihlašování na kurz, v případě, že nesouhlasíte s distanční formou výuky, prosím uveďte svůj nesouhlas do poznámek, budete automaticky směřováni na podzim tohoto roku nebo rok příští.

Distanční dny pro teorii odpovídají systému viz níže:

Pro kurz A a B

Pro kurz A a B:

  • týden před zahájením spuštění možnosti si projít  použití aplikace zoom k další práci v rámci následného kurzu.
  • v týdnu před datumem praktické výuky obvykle od 16-20h distanční výuka po dobu 4 dnů
  • v tom samém týdnu vždy 1 den 1.skupina v pátek prezenční forma výuky, 2. skupina v sobotu, 3. skupina v neděli, 4 .skupina v pondělí (praktická forma bude probíhat na Kladně na Certifikované McKenzie klinice)
  • následuje zakončení výuky s dostupem týden až dva jedno odpoledne od 15h do 18h.

V rámci distanční výuky proběhne výuka s PPP, rozbory videí s pacienty, živé vyšetření s pacienty přes Zoom, interaktivní klinické rozbory, kvízy a skupinové práce. V rámci prezenční formy proběhne praktická výuka technik, ujasnění diferenciální diagnostiky z distanční výuky, kvízy a řešení problémů z praxe.

Zavřít

Pro kurz C a D

Pro kurz C a D:

  • týden před zahájením dostanete možnost si projít používání aplikace zoom k usnadnění práce v rámci následného kurzu
  • zahájíme praktickou výukou o skupinách po 10 lidech po dobu 1 dne, tj. 1 skupina v pátek, 2. skupina v sobotu, 3. skupina neděle atd. - vždy na Kladně.
  • dle ukončení praktické výuky následuje distanční výuka po dobu 4 dnů od 16-20h.

V rámci praktické výuky proběhne výuka technik, skupinová práce, rozbor komplikovaného pacienta, kvízy. V rámci distanční výuky proběhne výuka s PPP, živé vyšetření s pacienty přes zoom, interaktivní klinické rozbory a shrnutí diferenciální diagnostiky celého hybného systému.

Zavřít

Pro kurz E

V případě kurzu E lze vše nastavit podobně jako u kurzu C a D.

Zavřít