Členství

Hlavní cíle:

 • Poskytnout informace z posledních studií v mechanické diagnóze a terapii.
 • Posílit odbornost a způsobilost členů.
 • Zlepšit péči o pacienty v oblasti myoskeletálního onemocnění, se zaměřením hlavně na spinální problematiku.
 • Poskytnout prostor pro vzájemnou komunikaci mezi odborníky v McKenzie metodě.

Členství není pouhou formalitou, nabízíme tyto výhody:

 • Časopis se zaměřením na McKenzie metodu (poštou 2x ročně, možnost stažení z archivu).
 • Snížení ceny za kurz a přednostní zařazení do jednotlivých částí kurzu.
 • Pomoc při přípravě na závěrečnou zkoušku.
 • Přednost při zápisu na odborné semináře, konající se pravidelně 1x za měsíc.
 • Zvláštní přístup na webové stránky, kde jsou prezentovány v anglické a částečně české verzi souhrny
   výzkumných studií v oboru myoskeletální medicíny z celého světa (cca 100 klinických abstraktů).
 • Po složení závěrečné zkoušky (titul Cert.- Dip.MDT) prezentace Vašeho jména a pracoviště v celosvětové
   databázi McKenzie odborníků.
 • Možnost účastnit se na mezinárodním výzkumu v oboru fyzioterapie.
 • Zařazení do rozesílky "MDT Newsletter".

Poplatky pro registraci do McK větve v Čechách:

 • 600,-Kč / kalendářní rok
 • 800,-Kč / kalendářní rok (mimo ČR)
 • 450,-Kč /  kalendářní rok pro Cert.MDT a Dip.MDT (+20% mimo ČR)
 • 350,-Kč /  kalendářní rok pro studenty denního studia  (nutné doložit potvrzení o studiu)

Kalendářní rok je od 1.1. do 31.12. daného roku.

Členství v České republice je platné i na Slovensku a naopak. 

V případě dotazů k registraci a platbě členství volejte pouze +420602951395.

REGISTRACE ČLENSTVí  

OKAMŽITÁ PLATBA  

> Často kladené dotazy (FAQ) o členství v McKenzie Institute ČR.