Staňte se certifikovaným odborníkem McKenzie metody

MDT vzělávací program se skládá ze souhrnného vzdělávání, kurzů, které mají účastníky co nejlépe připravit na tzv. akreditační zkoušku, která představuje dosažení základní úrovně McKenzie vzdělání. 

Kvalifikační předpoklady pro účast na zkoušce 

 1. Úspěšné dokončení částí A až D
 2. Odborná způsobilost:
  - fyzioterapeut s minimálně půlročnípraxí
  - lékař s ukončeným vzděláním

V souvislosti se zvýšenou poptávkou po McKenzie odbornících, je absolvování zkoušky velmi doporučeno. Zkouška se skládá z několika členitých úrovní testů, simulace vyšetření, terapií včetně technik atd. Zkouška hodnotí klinickou znalost a zručnost účastníků, kterou měli možnost získat během svého vzdělávání na McKenzie Institutu. 

Proč zkouška existuje?

 • Abychom mohli určit a rozpoznat prokazatelně kompetentní McKenzie terapeuty.
 • Pro lepší (další) zavádění standartů aplikace McKenzie metody.
 • K ujištění, že úroveň McKenzie vzdělávání v dané zemi je ve vzájemné shodě s tím, co obhajuje Mezinárodní McKenzie Institut.
 • Abychom pomohli určit další vzdělávací potřeby jednotlivých terapeutů.
 • Pro rozšíření celosvětové základny terapeutů, ke kterým je možno pacienty s důvěrou odeslat.
 • Pro rozšíření celosvětové základny terapeutů, kteří mohou participovat na výzkumných projektech. 

Jaké výhody Vám přínáší být certifikovaným McKenzie odborníkem?

Výhoda č. 1   

ODKAZ

Terapeuti, kteří úspěšně složí zkoušku a získají titul Cert. MDT budou zveřejněni v seznamu odborníků, což zvýší váš potenciál pro to, že právě na vás se pacient obrátí s žádostí o pomoc nebo k vám bude odeslán.  Pokud se někdo obrátí přímo na ústředí McKenzie institutu s žádostí o pomoc, je odkázán právě na tento Seznam odborníků.

Výhoda č. 2   

ODLIŠENÍ

Dojde k zvýšení vašeho odborného statutu mezi vašimi kolegy, u vašich školitelů, v rámci vaší odborné komunity, u lékařů, kteří k vám odesílají pacienty.

Výhoda č. 3   

PŘÍLEŽITOST PRO VÝZKUM

Formální ukončení základní části McKenzie vzdělávání (zisk titulu Cert. MDT) je podmínkou pro účast na probíhajících nebo vznikajících výzkumných studiích a projektech.

Další vzdělávání

Po ukončení základní úrovně McKenzie vzdělávání můžete pokračovat dále v diplomovaném programu Mechanické Diagnostiky a Terapie – Dip. MDT. Osnova diplomovaného programu MDT se skládá ze dvou hlavních částí: teoretické části a klinické části. Diplom z Mechanické Diagnostiky a Terapie® je uznáním nejvyššího stupně, které lze získat v rámci vzdělávacího programu mezinárodního McKenzie institutu. Získání diplomu vás opravňuje k užívání titulu Dip. MDT.

Propagační brožura

o MDT diplomovaném programu