Přínos MDT

Updated Benefits graphic Oct2016

1. Spolehlivé vyšetření

Aby mohl být  léčebný systém efektivní, musí být založen jak na spolehlivém vyšetření, tak na přesné diagnostice a klasifikaci. Tyto principy se v McKenzie systému péče uplatňují.

Spolehlivost McKenzie systému je rovněž podpořena výsledky vědeckého výzkumu1-4. Výzkum také umožňuje dále rozvíjet metodiku MDT vzdělávání5.

Četné studie nám poskytují data o prevalenci výskytu obtíží, demonstrují srozumitelnost systému6-8  a validitu diagnostického procesu9,10.

2. Časná prognóza

Pacienti se často ptají na odhadovanou/ předběžnou prognózu11-13.

V rámci McKenzie systému péče je možné díky způsobu hodnocení stavu pacienta, předpovědět jeho prognózu většinou již během prvních dvou návštěv 14-17.

3. Zaměřeno na autoterapii

Důraz na autoterapii posiluje roli pacienta a vede k jeho nezávislosti. Výzkumy nám demonstrují, že pacienti, kteří se mohou sami aktivně podílet na léčebném procesu, získají dovednosti, znalosti, schopnosti a sebevědomí, díky kterému dosáhnou vynikajících výsledků18. Lepších než pacienti, kteří přijímají léčbu pasivní.

Z dalších výzkumů se prokázalo, že léčba pomocí specifického cvičebního programu, který byl vybrán za základě předchozí klasifikace monitorující kliniku obtíží ( tj.to na co si pacient stěžuje – symptomatická odpověď) a odpovídající objektivnímu vyšetření (mechanické odpovědi) dosahuje daleko lepších výsledků než léčba nespecifická (tzn. zahrnující nespecifické cvičení)19,20.

4. Lepší výsledky

Proces hodnocení dle MDT umožňuje rychle rozpoznat ty jedince, kterým může léčebná péče založená na MDT principech pomoci21,22.

Bylo prokázáno, že díky používání léčebných strategií dle MDT, bylo možno:

 • snížit možství operací páteře23
 • vyhnout se chirurgické intervenci24,25
 • dosáhnout lepších výsledků než u terapií, které se primárně zaměřují na mobilizaci a manipulaci páteře26 nebo na nespecifické cvičení27
 • být efektivní, co se týče výše nákladů na léčbu28,29.

5. Prevence návratu obtíží

Pacienti, kteří se vyléčili pomocí autoterapie a jsou poučeni o prevenci, dokáží sami včas zahájit léčbu při prvních známkách opětovných obtíží.

Obvykle se tak dokáží svých potíží zbavit dříve, než se příznaky závažněji rozvinou30-32.

Literatura:

 1. Heidar Abady 2014
 2. Kilpikoski 2002
 3. May and Ross 2009
 4. Willis 2016
 5. Werneke 2014
 6. May and Aina 2012
 7. Hefford 2008
 8. May and Rosedale 2012
 9. Werneke 2010
 10. Apeldoorn 2016
 11. Hasenbring and Pincus 2015
 12. Schmidt 2012
 13. Ali and May 2015
 14. Edmond 2014
 15. Edmond 2010
 16. Werneke 2008
 17. Deutscher 2014
 18. Vahdat 2014
 19. Long 2004
 20. Rosedale 2014
 21. Rosedale 2014
 22. Long 2004
 23. Rasmussen 2005
 24. van Helvoirt 2014
 25. van Helvoirt 2016
 26. Petersen 2011
 27. Albert and Manniche 2012
 28. Deutscher 2014
 29. Manca 2007
 30. Larsen 2002
 31. Matsudaira 2015
 32. Udermann 2004

CELÝ SEZNAM LITERATURY ZDE