Podrobné informace o jednotlivých částech kurzu

 1. Kurz je vhodný pro fyzioterapeuty a lékaře.
 2. Jedná se o certifikovaný kurz MZ ČR (č.j.: MZDR 9150 / 2020-5 / ONP).
 3. Zájemce se závazně hlásí k absolvování kurzu, který se skládá z částí A až E.
 4. Při nedodržení bodu 3 bere zájemce na vědomí, že bude požádán o zaplacení třetiny ceny každé zbývající nedokončené části.
 5. Po úspěšném absolvování akreditační zkoušky lze vykazovat kód 21221.
 6. Absolvování kurzu neopravňuje absolventa k výuce, školení nebo dalším formám šíření McKenzie metody..
 7. Uchazeč části A doloží potvrzení o délce praxe (min 1/2 roku).
 8. Na každou následující část je nutné vyplnit registraci dva měsíce před zahájením dané části kurzu.
 9. Mezi jednotlivými částmi kurzu musí být pauza (praxe) min. 4 měsíce, max. jeden rok.
 10. Během výuky kurzů může být pro účely McKenzie Institutu CZ (webové stránky, facebook, výroční zpráva atd.) pořizován videozáznam, případně fotodokumentace.
part a 159x200

Cena kurzu:

70% z ceny kurzu se odevzdává McKenzie Institute New Zealand (základní cenu kurzu určuje kurz koruny). Aktuální cenu naleznete v přehledu kurzů.Jedná se o zahraniční kurz, za který se platí poplatky Mezinárodnímu McKenzie Institutu, proto každý, kdo se po části A či B nebo C rozhodnete ve studiu nepokračovat, bere na vědomí, že bude požádán o zaplacení třetiny ceny každé zbývající části za nedodržení podmínky ukončení celého bloku kurzu.

V ceně kurzu je zahrnuto

 • Uhrazení licence na New Zealand.
 • Poměrná část ceny za závěrečnou zkoušku.
 • Manuál (cca 205 str.)
 • McKenzie vyšetřovací spisy a pomůcky včetně publikace R. McKenzie.
 • Materiály k online vzdělání - power point prezentace s audio komentářem.
 • Po kurzu "Test porozumění" (25 otázek) a videa k jednotlivým technikám.
 • Potvrzení o účasti s termíny dalších částí vzdělání.
 • Ranní a odpolední občerstvení (oběd si hradí každý účastník sám).

Část A kurzu je zaměřena na výuku teoretického základu a terminologii McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie® a na využití těchto poznatků pro vyšetření a léčbu pacientů s bolestmi bederní páteře a související přenesenou bolestí do klinické praxe.

Výuka je zaměřena na diagnostiku a terapii bederní páteře. Zahrnuje online studium (e-learning formou samostatné přípravy před samostným kurzem), na kurzu pak přednášky, diskuze, analýzy, demonstrace na pacientech, současné zcela nové důkazy o poruchách disku.

Manuál k on-line vzdělávání a přístupová hesla obdržíte 2 týdny před kurzem. Před samotným zahájením kurzu pak bude ověřena vaše znalost prostudovaných informací formou elektronického testu.

Část A se detailně zabývá

 • epidemiologií a predispozicí specifických faktorů
 • chemickou versus mechanickou bolestí
 • vyšetřením a terapií: posturálního, dysfunkčního a derangement syndromu
 • anatomií a biomechanikou disku (současné nové výzkumy ukazují zcela odlišné důkazy o poruchách disku, než jak tomu bylo doposud)
 • profylaxí a kontraindikacemi
 • demonstrací na pacientech, analýzami a diskusí o terapiích

Během přednášek a demonstrací na pacientech jsou vysvětleny následující pojmy – derangement, dysfunkce a posturální syndrom. Výuka se zaměřuje na stanovení detailního a odpovídajícího léčebného plánu. Důraz je kladen na autoterapii (na pacientem prováděné techniky). Klinické využití a limitace McKenzie postupu léčby bolestí bederní páteře jsou dokresleny při kontrolních vyšetřeních pacientů.

Cíle kurzu

Po dokončení kurzu A získá účastník úvodní znalost, základní schopnosti a dovednosti začít:

 • Přiměřeně aplikovat McKenzie metodu® Mechanické Diagnostiky a Terapie® u pacientů s bolestí bederní páteře.
 • Rozlišovat mezi McKenzie syndromy (derangement, dysfunkce, posturální syndrom) a jinými zdroji bolesti bederní páteře.
 • Nabídnout odpovídající léčebný režim u každého z McKenzie syndromů.
 • Identifikovat, kdy je nutná aplikace zevních sil pro řešení pacientových obtíží dle McKenzie konceptu “progrese sil
  a tlaků”.
 • Správně navrhnout léčebný proces a pomoci tak pacientovi k dosažení úspěchu.

Celková doba trvání kurzu: 28 hodin , rozděleno do 4 dnů, včetně e-learningu

Kredity od UNIFY: 12 pro ČR
Mezinarodní kredit: 2.8 CEU

Část A musí být absolvována jako první, část D jako poslední. Pořadí absolvování části B a C závisí na vlastním úsudku účastníka.

Rozvrh výuky

1. den               od 14:00 do 17:30
2. den              od 09:00 do 17:30
3. den              od 09:00 do 17:30
4. den              od 09:00 do 16:00

Najít kurz

Zrušení účasti

 • musí být potvrzeno písemně (i mailem)
 • při zrušení účasti 1 měsíc před zahájením kurzu bude odečteno 20% z ceny kurzu pro administrativní poplatky.
 • při zrušení kurzu méně než 1 měsíc před zahájením se poplatek kurzu nevrací, možnost dohody s náhradníkem. 

McKenzie Institut ČR má právo zrušit kurz 14 dní před zahájením, v případě nenaplnění kurzu počtem účastníků nebo z nějakých neočekávaných důvodů. Bude-li kurz zrušen McKenzie Institutem ČR, částka v plné hodnotě bude vrácena každému přihlášenému účastníku.

Závěrečnou fází celého 18 denního studijního programu je zkouška tzv. akreditační zkouška uznávaná v zahraničí. Úspěšné složení zkoušky je verifikováno titulem “certifikován” v McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Programu se mohou zúčastnit fyzioterapeuti s minimální dvouletou klinickou praxí a lékaři s jednou atestací.

Zkouška se skládá z několika členitých úrovní testů, simulace vyšetření, terapií včetně využití pomůcek, technik atd. Zkouška hodnotí klinickou znalost a zručnost účastníků. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží účastník certifikát od MZ ČR ohodnocený 74 kredity (126 hod.) za celý kurz.
 

part b 159x200

Cena kurzu

70% z ceny kurzu se odevzdává McKenzie Institute New Zealand (základní cenu kurzu určuje kurz koruny). Aktuální cenu naleznete v přehledu kurzů.

V ceně kurzu je zahrnuto

 • Uhrazení licence na New Zealand.
 • Poměrná část ceny za závěrečnou zkoušku.
 • Manuál (cca 201 str.)
 • McKenzie vyšetřovací spisy a pomůcky včetně publikace R. McKenzie.
 • Materiály k online vzdělání - power point prezentace s audio komentářem.
 • Po kurzu "Test porozumění" (25 otázek) a videa k jednotlivým technikám.
 • Potvrzení o účasti s termíny dalších částí vzdělání.
 • Ranní a odpolední občerstvení (oběd si hradí každý účastník sám).

Část B kurzu je zaměřena na výuku teoretického základu a terminologii McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie® a na využití vyšetření a léčbu pacientů s bolestmi krční a hrudní páteře a související přenesenou bolestí do klinické praxe.

Výuka je zaměřena na diagnostiku a terapii krční a hrudní páteře. Obsahuje přednášky, diskuze, analýzy, demonstrace na pacientech.

Manuál k on-line vzdělávání a přístupová hesla obdržíte 2 týdny před kurzem. Před samotným zahájením kurzu pak bude ověřena vaše znalost prostudovaných informací formou elektronického testu.

Část B zahrnuje

 • patofyziologii a biomechaniku krční páteře
 • subjektivní a objektivní vyšetření
 • zopakování tří syndromů
 • bolest hlavy v důsledku onemocnění krční páteře a poranění („ Whiplash“)
 • komplikace, kontraindikace a předpokládané výsledky
 • hrudní páteř : anatomie, patologie, vyšetření a terapie
 • demonstrace na pacientech, analýzu a diskusi

Během přednášek a demonstrací na pacientech jsou vysvětleny následující pojmy – derangement, dysfunkce a posturální syndrom. Výuka se zaměřuje na stanovení detailního a odpovídajícího léčebného plánu. Důraz je kladen autoterapii (na pacientem prováděné techniky). Klinické využití a limitace McKenzie postupu léčby bolestí krční a hrudní páteře jsou dokresleny při kontrolních vyšetřeních pacientů.

Cíle kurzu

Po dokončení kurzu B získá účastník úvodní znalost, zakladní schopnosti a dovednosti začít:

 • Přiměřeně aplikovat McKenzie metodu® Mechanické Diagnostiky a Terapie® u pacientů s bolestí krční a hrudní páteře.
 • Rozlišovat mezi McKenzie syndromy (derangement, dysfunkce, posturální syndrom) a jinými zdroji bolesti krční a hrudní páteře.
 • Nabídnout odpovídající léčebný režim u každého z McKenzie syndromů.
 • Identifikovat, kdy je nutná aplikace zevních sil pro řešení pacientových obtíží dle McKenzie konceptu “progrese sil 
  a tlaků”.
 • Správně navrhnout léčebný proces a pomoci tak pacientovi k dosažení úspěchu.

Celková doba trvání kurzu: 28 hodin, rozděleno do 4 dnů

Kredity od UNIFY: 12 pro ČR
Mezinarodní kredit: 2.8 CEU

Část A musí být absolvována jako první, část D jako poslední. Pořadí absolvování části B a C závisí na vlastním úsudku účastníka.

Rozvrh výuky

1. den               od 14:00 do 17:30
2. den              od 09:00 do 17:30
3. den              od 09:00 do 17:30
4. den              od 09:00 do 16:00

Najít kurz

Zrušení účasti

 • musí být potvrzeno písemně (i mailem)
 • při zrušení účasti 1 měsíc před zahájením kurzu bude odečteno 20% z ceny kurzu pro administrativní poplatky.
 • při zrušení kurzu méně než 1 měsíc před zahájením se poplatek kurzu nevrací, možnost dohody s náhradníkem. 

McKenzie Institut ČR má právo zrušit kurz 14 dní před zahájením, v případě nenaplnění kurzu počtem účastníků nebo z nějakých neočekávaných důvodů. Bude-li kurz zrušen McKenzie Institutem ČR, částka v plné hodnotě bude vrácena každému přihlášenému účastníku.

Závěrečnou fází celého 18 denního studijního programu je zkouška tzv. akreditační zkouška uznávaná v zahraničí. Úspěšné složení zkoušky je verifikováno titulem “certifikován” v McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Programu se mohou zúčastnit fyzioterapeuti s minimální dvouletou klinickou praxí a lékaři s jednou atestací.

Zkouška se skládá z několika členitých úrovní testů, simulace vyšetření, terapií včetně využití pomůcek, technik atd. Zkouška hodnotí klinickou znalost a zručnost účastníků. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží účastník certifikát od MZ ČR ohodnocený 74 kredity (126 hod.) za celý kurz.
 

part c 159x200

Cena kurzu

70% z ceny kurzu se odevzdává McKenzie Institute New Zealand (základní cenu kurzu určuje kurz koruny). Aktuální cenu naleznete v přehledu kurzů.

V ceně kurzu je zahrnuto

 • Uhrazení licence na New Zealand.
 • Poměrná část ceny za závěrečnou zkoušku.
 • Manuál (cca 160 str.)
 • McKenzie vyšetřovací spisy a pomůcky včetně publikace R. McKenzie.
 • Po kurzu "Test porozumění" (23 otázek) a videa k jednotlivým technikám.
 • Potvrzení o účasti s termíny dalších částí vzdělání.
 • Ranní a odpolední občerstvení (oběd si hradí každý účastník sám).

Část C kurzu nejprve shrne a rozšíří teoretické znalosti a praktickou aplikaci Mechanické Diagnostiky a Terapie ve vztahu k bederní páteři. 

Ke zdokonalení ve schopnostech vyšetřování, klasifikace, diferenciální diagnostiky a léčby pacientů se symptomy vztahujícími se k bederní páteři jsou používány následující aktivity: řešení problémů, plnění úkolů (metodou efektivního a smysluplného učení) a klinické uvažování. Praktická část kurzu je zaměřena na prohloubení schopnosti aplikace technik pacienta i terapeuta.

V druhé polovině kurzu je představena teoretická i praktická aplikace MDT u muskuloskeletálních obtíží periferních kloubů dolní končetiny. Během této části kurzu probíhají přednášky, vyšetření pacientů a praktické lekce včetně specifikace jednotlivých syndromů a jejich léčby u  dolní končetiny.

Část C zahrnuje

 • centralizaci bolesti a obnovení funkce
 • cvičení, které nevyčerpalo maximální rozsah pohybu versus cvičení, které neumožnilo dostatek času pro redukci
 • instruktáž pro pacienty – autoterapie
 • extenční a flekční techniky
 • extenze při laterálním posunu
 • fixovaný nervový kořen, sakroiliakální a kyčelní skloubení
 • progresi sil a tlaků
 • praktické techniky, zručnost a jistotu v praxi
 • diferenciální diagnostiku LS páteře a DKK
 • faktory omezující návrat funkčního pohybu
 • reaktivaci / obnovu funkce ve spolupráci s pacientem
 • indikaci pro aplikaci manuálních technik
 • studie o muskuloskeletálních problémech periferních kloubů dolní končetiny
 • přehled nejužívanějších terapeutických postupů u periferních kloubů dolní končetiny
 • identifikaci mechanické diagnózy periferních kloubů dolní končetiny
 • demonstrace pacienta, analýzu a diskusi

Cíle kurzu

Po dokončení kurzu C získá účastník pokročilou znalost, schopnosti a dovednosti v aplikace MDT u pacientů s obtížemi v bederní páteři a naučí se:

 • Identifikovat běžné problémy objevující se při používání McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie® bolestí bederní a diskutovat o nich.
 • Analyzovat MDT vyšetření, diskutovat o něm a dokázat jej využít pro diagnostiku obtíží pacienta.
 • Diskutovat o aplikaci zevních sil a tlaků dle McKenzie konceptu “progrese sil a tlaků”.
 • Používat techniky terapeuta pokročilým způsobem a diskutovat o problémech, které jejich aplikace přináší.
 • Analyzovat kazuistiky pacientů s obtížemi v bederní páteři a dokázat určit jejich diagnózu.
 • Popsat a diskutovat dosavadní důkazy využití MDT u pacientů s obtížemi periferních kloubů dolní končetiny.
 • Popsat charakteristiku tří McKenzie syndromů (derangement, dysfunkční a posturální) u muskuloskeletálních poruch periferních kloubů dolní končetiny.
 • Provést vyšetření dle MDT konceptu u periferních kloubů dolní končetiny a dokázat identifikovat přítomnost tří McKenzie syndromů.
 • Správně navrhnout léčebný proces u obtíží periferních kloubů dolní končetiny a pomoci tak pacientovi k dosažení úspěchu.
 • Analyzovat kazuistiky pacientů s obtížemi periferních kloubů dolní končetiny a dokázat určit diagnózu. 

Pozorné naslouchání během výuky a aktivní účast jsou nezbytné k následné úspěšné aplikaci McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie®. Část A musí být absolvována jako první, část D jako poslední. Pořadí absolvování části B a C závisí na vlastním úsudku účastníka. 
Kurz je také otevřen všem Cert. MDT a Dip. MDT a terapeutům, kteří již absolvovali kurz C nebo D. Je doporučeno pohodlné oblečení umožňující praktickou výuku.

Příprava na kurz C

Před částí C je velmi vhodné znovu si prostudovat manuály ke kurzům A a B. Výhodou je přečtení učebnice Robina McKenzieho (dostupné v originále: The Lumbar Spine – MDT and The Cervical and Thoracic Spine – MDT). Předpokládá se znalost McKenzie vyšetřovacích spisů a zběhlost v jejich používání.

Celková doba trvání kurzu: 28 hodin, rozděleno do 4 dnů

Kredity od UNIFY: 12 pro ČR
Mezinarodní kredit: 2.8 CEU

Rozvrh výuky

1. den              od 9:00 do 17:30
2. den              od 9:00 do 17:30
3. den              od 9:00 do 17:30
4. den              od 9:00 do 16:00

Najít kurz

Zrušení účasti

 • musí být potvrzeno písemně (i mailem)
 • při zrušení účasti 1 měsíc před zahájením kurzu bude odečteno 20% z ceny kurzu pro administrativní poplatky.
 • při zrušení kurzu méně než 1 měsíc před zahájením se poplatek kurzu nevrací, možnost dohody s náhradníkem. 

McKenzie Institut ČR má právo zrušit kurz 14 dní před zahájením, v případě nenaplnění kurzu počtem účastníků nebo z nějakých neočekávaných důvodů. Bude-li kurz zrušen McKenzie Institutem ČR, částka v plné hodnotě bude vrácena každému přihlášenému účastníku.

Závěrečnou fází celého 18 denního studijního programu je zkouška tzv. akreditační zkouška uznávaná v zahraničí. Úspěšné složení zkoušky je verifikováno titulem “certifikován” v McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Programu se mohou zúčastnit fyzioterapeuti s minimální dvouletou klinickou praxí a lékaři s jednou atestací.

Zkouška se skládá z několika členitých úrovní testů, simulace vyšetření, terapií včetně využití pomůcek, technik atd. Zkouška hodnotí klinickou znalost a zručnost účastníků. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží účastník certifikát od MZ ČR ohodnocený 74 kredity (126 hod.) za celý kurz.
 

part d 159x200

Cena kurzu

70% z ceny kurzu se odevzdává McKenzie Institute New Zealand (základní cenu kurzu určuje kurz koruny). Aktuální cenu naleznete v přehledu kurzů.

V ceně kurzu je zahrnuto

 • Uhrazení licence na New Zealand.
 • Poměrná část ceny za závěrečnou zkoušku.
 • Manuál (cca 150 str.)
 • McKenzie vyšetřovací spisy a pomůcky včetně publikace R. McKenzie.
 • Po kurzu "Test porozumění" (25 otázek) a videa k jednotlivým technikám.
 • Certifikáty absolvovaných kurzů A až D.
 • Ranní a odpolední občerstvení (oběd si hradí každý účastník sám).

Část D kurzu nejprve shrne a rozšíří teoretické znalosti a praktickou aplikaci Mechanické Diagnostiky a Terapie® ve vztahu ke krční a hrudní páteři. Doba trvání kurzu je 28 hodin. 

Ke zdokonalení ve schopnostech vyšetřování, klasifikace, diferenciální diagnostiky a  léčby pacientů se symptomy vztahujícími se ke krční a hrudní páteři jsou používány následující aktivity: řešení problémů, plnění úkolů (metodou efektivního a smysluplného učení) a klinické uvažování. Praktická část kurzu je zaměřena na prohloubení schopnosti aplikace technik pacienta i terapeuta.

V druhé polovině kurzu je představena teoretická i praktická aplikace MDT u muskuloskeletálních obtíží periferních kloubů horní končetiny. Během této části kurzu probíhají přednášky, vyšetření pacientů a praktické lekce včetně specifikace jednotlivých syndromů a jejich léčby u  horní končetiny.

Část D zahrnuje

 • určení správné diagnózy, včetně několika diagnóz současně
 • rozpoznání přiměřených versus nepřiměřených změn
 • progrese sil a tlaků v terapii
 • reaktivaci / obnovu funkce
 • spolupráci pacienta a nové zhodnocení
 • indikaci pro aplikaci manuálních technik
 • diferenciální diagnostiku C páteře a HKK
 • aplikaci speciálních technik
 • studie o muskuloskeletálních problémech periferních kloubů horní končetiny
 • přehled nejužívanějších terapeutických postupů u periferních kloubů horní končetiny
 • identifikaci mechanické diagnózy periferních kloubů horní končetiny
 • demonstrace pacienta, analýzu a diskusi

Cíle kurzu

Po dokončení kurzu D získá účastník pokročilou znalost, schopnosti a dovednosti v aplikace MDT u pacientů s obtížemi v krční a hrudní páteři a naučí se:

 • Identifikovat běžné problémy objevující se při používání McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie® bolestí krční a hrudní páteře a diskutovat o nich.
 • Analyzovat MDT vyšetření, diskutovat o něm a dokázat jej využít pro diagnostiku obtíží pacienta.
 • Diskutovat o aplikaci zevních sil a tlaků dle McKenzie konceptu “progrese sil a tlaků”.
 • Používat techniky terapeuta pokročilým způsobem a diskutovat o problémech, které jejich aplikace přináší.
 • Analyzovat kazuistiky pacientů s obtížemi v krční a hrudní páteři páteři a dokázat určit jejich diagnózu.
 • Popsat a diskutovat dosavadní důkazy využití MDT u pacientů s obtížemi periferních kloubů horní končetiny.
 • Popsat charakteristiku tří McKenzie syndromů (derangement, dysfunkční a posturální) u muskuloskeletálních poruch periferních kloubů horní končetiny.
 • Provést vyšetření dle MDT konceptu u periferních kloubů horní končetiny a dokázat identifikovat přítomnost tří McKenzie syndromů.
 • Správně navrhnout léčebný proces u obtíží periferních kloubů horní končetiny a pomoci tak pacientovi k dosažení úspěchu.
 • Analyzovat kazuistiky pacientů s obtížemi periferních kloubů honí končetiny a dokázat určit diagnózu.

Pozorné naslouchání během výuky a aktivní účast jsou nezbytné k následné úspěšné aplikaci McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie®. Je požadováno předchozí absolvování Kurzu A, B a C. Kurz je také otevřen všem Cert. MDT a Dip. MDT a terapeutům, kteří již absolvovali kurz C nebo D. Je doporučeno pohodlné oblečení umožňující praktickou výuku.

Příprava na kurz D

Před částí D je velmi doporučeno si znovu prostudovat manuály ke kurzům A, B a C. Výhodou je přečtení učebnice Robina McKenzieho (dostupné v originále: The Lumbar Spine – MDT and The Cervical and Thoracic Spine – MDT). Předpokládá se znalost McKenzie vyšetřovacích spisů a zběhlost v jejich používání.

Celková doba trvání kurzu: 28 hodin, rozděleno do 4 dnů.

Kredity od UNIFY: 12 pro ČR
Mezinarodní kredit: 2.8 CEU

Rozvrh výuky

1. den              od 9:00 do 17:30
2. den              od 9:00 do 17:30
3. den              od 9:00 do 17:30
4. den              od 9:00 do 16:00

Najít kurz

Zrušení účasti

 • musí být potvrzeno písemně (i mailem)
 • při zrušení účasti 1 měsíc před zahájením kurzu bude odečteno 20% z ceny kurzu pro administrativní poplatky.
 • při zrušení kurzu méně než 1 měsíc před zahájením se poplatek kurzu nevrací, možnost dohody s náhradníkem. 

McKenzie Institut ČR má právo zrušit kurz 14 dní před zahájením, v případě nenaplnění kurzu počtem účastníků nebo z nějakých neočekávaných důvodů. Bude-li kurz zrušen McKenzie Institutem ČR, částka v plné hodnotě bude vrácena každému přihlášenému účastníku.

Závěrečnou fází celého 18 denního studijního programu je zkouška tzv. akreditační zkouška uznávaná v zahraničí. Úspěšné složení zkoušky je verifikováno titulem “certifikován” v McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Programu se mohou zúčastnit fyzioterapeuti s minimální dvouletou klinickou praxí a lékaři s jednou atestací.

Zkouška se skládá z několika členitých úrovní testů, simulace vyšetření, terapií včetně využití pomůcek, technik atd. Zkouška hodnotí klinickou znalost a zručnost účastníků. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží účastník certifikát od MZ ČR ohodnocený 74 kredity (126 hod.) za celý kurz.
 

part e 159x200

Cena kurzu

70% z ceny kurzu se odevzdává McKenzie Institute New Zealand (základní cenu kurzu určuje kurz koruny). Aktuální cenu naleznete v přehledu kurzů.

V ceně kurzu je zahrnuto

 • Uhrazení licence na New Zealand.
 • Manuál (cca 150 str.)
 • McKenzie vyšetřovací spisy a pomůcky včetně publikace R. McKenzie.
 • Certifikát.
 • Ranní a odpolední občerstvení (oběd si hradí každý účastník sám).

Tento dvoudenní intenzivní kurz (14hod) se zaměří na rozšíření dovedností a schopností a praktickou aplikaci MDT u periferních kloubů končetin. Ke zdokonalení jsou používány následující aktivity: řešení problémů, klinické uvažování, vyšetření a léčba pacientů, aplikace technik pacienta i terapeuta.

Cíle kurzu

Kurzu staví na znalostech o využití MDT u periferních kloubů končetin získaných v části C a D. Cílem kurzu E je tyto znalosti a dovednosti dále rozvinout.

 • Odpovídajícícm způsobem aplikovat McKenzie metodu® Mechanické Diagnostiky a Terapie® u problémů periferních kloubů končetin.
 • Identifikovat přítomnost tří McKenzie syndromů (derangement syndrom, dysfunkční syndrom, posturální syndrom)
  u periferních kloubů.
 • Správně navrhnout léčebný proces pro každý ze tří syndromů a jejich podskupiny.
 • Rozpoznat, kdy je pro úlevu od obtíží nutná aplikace zevních sil a tlaků dle McKenzie konceptu “progrese sil a tlaků”.
 • Správně navrhnout léčebný proces u obtíží periferních kloubů a pomoci tak pacientovi k dosažení úspěchu.
 • Rozpoznat nemechanickou příčinu obtíží a poskytnout adekvátní radu.

Je požadováno předchozí absolvování kurzu D.

Příprava na kurz MDT u periferních kloubů končetin pro pokročilé  (část E)

Před tímto kurzem je velmi doporučeno si znovu prostudovat manuály ke kurzům C a D (části věnované periferním kloubům). Výhodou je přečtení učebnice (dostupné pouze v originále: The Human Extremities - Mechanical Diagnosis and Therapy).

Celková doba trvání kurzu: 14 hodin, rozděleno do 2 dnů.

Kredity od UNIFY: 6 pro ČR
Mezinarodní kredit: 1.4 CEU

Rozvrh výuky

1. den              od 9:00 do 17:30
2. den              od 9:00 do 17:30

Najít kurz

Zrušení účasti

 • musí být potvrzeno písemně (i mailem)
 • při zrušení účasti 1 měsíc před zahájením kurzu bude odečteno 20% z ceny kurzu pro administrativní poplatky.
 • při zrušení kurzu méně než 1 měsíc před zahájením se poplatek kurzu nevrací, možnost dohody s náhradníkem. 

McKenzie Institut ČR má právo zrušit kurz 14 dní před zahájením, v případě nenaplnění kurzu počtem účastníků nebo z nějakých neočekávaných důvodů. Bude-li kurz zrušen McKenzie Institutem ČR, částka v plné hodnotě bude vrácena každému přihlášenému účastníku.

Závěrečnou fází celého 18 denního studijního programu je zkouška tzv. akreditační zkouška uznávaná v zahraničí. Úspěšné složení zkoušky je verifikováno titulem “certifikován” v McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (Cert. MDT). Programu se mohou zúčastnit fyzioterapeuti s minimální dvouletou klinickou praxí a lékaři s jednou atestací.

Zkouška se skládá z několika členitých úrovní testů, simulace vyšetření, terapií včetně využití pomůcek, technik atd. Zkouška hodnotí klinickou znalost a zručnost účastníků. Po absolvování závěrečné zkoušky obdrží účastník certifikát od MZ ČR ohodnocený 74 kredity (126 hod.) za celý kurz.
 

Certifikační zkouška

Credentialling Exam

Úspěšné složení certifikační zkoušky dokazuje, že terapeut splnil požadavky určené mezinárodním McKenzie Institutem (MII) na dosažení základní úrovně způsobilosti v Mechanické Diagnostice a Terapii® (MDT).

Zkouška se skládá z několika členitých úrovní testů, (část teoretická I praktická) které jsou navrženy tak, aby dokázaly ohodnotit klinickou znalost a zručnost účastníků, kterou měli možnost získat během svého vzdělávání na McKenzie Institutu. Úspěšní absolventi zkoušky jsou oprávněni používat titul “Cert. MDT” a jsou zařazeni do online vyhledávače odborníků McKenzie metody, který je určen pro ty, kteří hledají certifikované MDT odborníky.

Poté, co se zaregistrujete ke zkoušce, obdržíte online přístup k sledování videonahrávek pokročilých technik MDT.

Kvalifikační předpoklady

 • Úspěšné dokončení částí A-E
 • Odborná způsobilost:
  • fyzioterapeut s minimálně půlroční praxí
  • lékař s dokončeným vzděláním

Sedm hlavních požadovaných klinických schopností

 1. odebrání anamnézy
 2. vyšetření
 3. schopnost úsudku
 4. správná aplikace léčebného principu
 5. schopnost přehodnocení
 6. prevence
 7. manuální zručnost v technikách terapeuta

Proč je výhodné být certifikovaným McKenzie odborníkem?

 • Úspěšní absolventi zkoušky jsou zařazeni do online vyhledávače odborníků McKenzie metody, který je určen pro ty, kteří hledají certifikované MDT odborníky.
 • Dojde k zvýšení vašeho odborného statute mezi vašimi kolegy, u vašich školitelů, v rámci vaší odborné komunity,
  u lékařů, kteří k vám odesílají pacienty.
 • Jste oprávnění účastnit se probíhajících nebo vznikajících výzkumných studiích a projektech.
 • K ochraně zajištění nejvyššího standartu poskytované MDT terapie musí terapeuti plnit podmínky celoživotního vzdělávání, aby zůstali součástí sítě doporučovaných terapeutů.

Nadstavbové kurzy - Refreš, MNR, Sportovci a další

Nadstavbové kurzy

Pro absolventy základní části vzdělávacího programu jsme připravili nadstavbové kurzy, díky kterým si zdokonalíte a upevníte své schopnosti a znalosti v MDT. Kromě oblíbeného refreše jsou to nově tyto kurzy: MNR – mechanicky nereagující radikulopatie a Využití MDT u sportovců. Nová témata i kurzy dále připravujeme. Nabídka nadstavbových kurzů je variabilní a v aktuální nabídce pro daný rok nemusí být vždy všechny dostupné.

---------------------------------------------------------------------

McKenzie® Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT®) – REFREŠkurz

Tento jedno až dvoudenní kurz je zaměřen na prohloubení znalostí a schopnosti  aplikace MDT v lékařské či fyzioterapeutické praxi. Kurz je určen pouze pro absolventy celé základní části programu. Tedy pro absolventy částí A-D, případně E. Je tedy předpokládaná pokročilá znalost McKenzie metody.

Ke zdokonalení znalostí účastníků kurzu jsou v rámci výuky používány následující aktivity: řešení problémů, klinické uvažování, vyšetření a léčba pacientů, aplikace technik pacienta i terapeuta. Náplň kurzu je variabilní a vychází z potřeb a požadavků účastníků­.

Kurz je vhodný zejména pro terapeuty využívající MDT ve své každodenní praxi.

Najít Kurz >>

---------------------------------------------------------------------

MNR - mechanicky nereagující radikulopatie 

Tento dvoudenní intenzivní kurz (14hod) se zaměří na rozšíření dovedností a schopností a praktickou aplikaci MDT u mechanicky nereagující radikulopatie. Tedy u skupiny pacientů, kde se nedaří najít úlevový faktor a kteří jsou tak potenciálními kandidáty na operaci páteře. Bude například diskutována možnost kombinace CT PRT (transforaminálních epidurálních steroidních injekcí) a MDT. Předběžné výsledky výzkumů ukazují, že u pacientů, kteří během několika prvních vyšetření dle MDT byli vyhodnoceni jako nereagující (případně periferizující) a nebylo možno u nich aplikovat léčebný protokol dle MDT, dojde po aplikaci CT PRT ke změně. Pacienti jsou znovu vyšetřeni dle MDT a dosažený efekt je odlišný než před aplikací CT PRT.  Bolest je buď zcela odstraněna nebo dojde k centralizaci, případně pacient necentralizuje, ale intenzita bolesti se snižuje. U určitého procenta pacientů ke zlepšení ale nedojde. 

Ke zdokonalení znalostí účastníků kurzu budou v rámci výuky používány následující aktivity: řešení problémů, klinické uvažování, vyšetření a léčba pacientů, aplikace technik pacienta i terapeuta.

Kurz je určen pouze pro absolventy celé základní části programu. Tedy pro absolventy částí A-D, případně E.

Najít Kurz >>

---------------------------------------------------------------------

Využití MDT u sportovců

Tento jednodenní intenzivní kurz: Využití MDT u sportovců se zaměří na:

 • pochopení a aplikaci principů MDT (vyšetření, léčba, obnova funkce a prevence) u vrcholových i rekreačních sportovců;
 • využití nejrůznějších zátěžových strategií, založených na principech MDT, při léčbě sportovních úrazů a při prevenci vzniku úrazů (poranění) při výkonu sportu;
 • efektivní využití algoritmu MDT vyšetření k odlišení sportovců, kteří by mohli potřebovat při léčbě poranění i další léčebné strategie.

Dále bude diskutována problematika současného pojetí sportovní medicíny a role MDT ve sportovní medicíně. Budou prezentovány kazuistiky. Kurz je velmi vhodný pro terapeuty, kteří využívají principy MDT k léčbě bolestí páteře a kloubů končetin ve své denní praxi.

Kurz je určen pouze pro absolventy celé základní části programu. Tedy pro absolventy částí A-D, případně E.

Najít Kurz >>