Pro pacienty

McKenzie diagnostická metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT) je celosvětově známý systém péče o pacienty s bolestmi páteře a periferních kloubů. Uznávají a používají ji fyzioterapeuti, rehabilitační lékaři, ortopedi, neurologové, neurochirurgové, praktici a chiropraktici a v neposlední řadě zejména pacienti.

Většina “muskuloskeletálních”obtíží má mechanický původ, což znamená, že běžné denní pohyby a pozice v nesprávné míře mohou způsobit bolest. Novozélandský fyzioterapeut Robin McKenzie systematickým vyšetřováním svých pacientů zjistil, že opakování určitých pohybů a pozic bolest často zcela odstraní a současně se obnoví funkce v daném kloubu.

Robin McKenzie věřil, že většina pacientů, jsou-li správně poučeni, se dokáže vyléčit sama. Zjistil, že autoterapie pacienta povzbuzuje a snižuje jeho závislost na lékaři (fyzioterapeutovi). McKenzie metoda® podporuje potenciál lidského těla k přirozenému uzdravení, bez nutnosti medikace, chirurgického zákroku či aplikace pasivních procedur (jakými jsou teplo, chlad, ultrazvuk…).  Navíc přináší benefit v menší spotřebě zdravotní péče, nižších nákladů na léčbu a zkrácení doby léčby. 

Updated Benefits graphic Oct2016

Pět otázek, na které by se měl  pacient zeptat svého lékaře nebo jiného zdravotníka, který jej ošetřuje, předtím než mu bude provedeno vyšetření, zahájena léčba nebo proveden zákrok. Některé vyšetření, léčba nebo zákrok mohou pacientovi přinést pouze malý užitek. A některé mohou dokonce uškodit. Následující otázky mohou pacientovi pomoci, aby se ujistil, že mu bude poskytnuta příslušná péče – tedy, že nebude léčen ani málo, ani příliš.

 1. Opravdu potřebuji toto vyšetření, léčbu, zákrok?
  Vyšetření může pomoci Vám a zdravotníkům určit problém. Léčba ve formě podání určitých léků, nepo provedení určitého zákroku může pomoci.
 2. Jaká jsou rizika?
  Bude mít vyšetření nebo léčba nějaké vedlejší účinky? Jaká je pravděpodobnost, že výsledky budou nepřesné? Mohlo by to vést k dalšímu vyšetřování, doplňující léčbě nebo dalším zákrokům?
 3. Existují i jednodušší, bezpečnější možnosti?
  Zeptejte se, zda k dané léčbě existují účinné alternativy. Např. změna životního stylu, jako je například zdravější stravování nebo více pohybu, může být bezpečnou a efektivní alternativou.
 4. Co se stane, pokud neudělám nic?
  Zeptejte se, co se stane, pokud vyšetření, léčbu, nebo zákrok nepodstoupíte hned? Může se Váš stav zhoršit? Nebo naopak zlepšit?
 5. Jakou zátěž mi to přinese?
  Jako pacient můžete být vystavevený zátěži – finanční, emoční, časové. Je finanční náročnost adekvátní, nebo existuje i levnější alternativa?

Přeloženo z An initiative of NPS MedicineWise: www.choosingwisely.org.au