Pro pacienty

McKenzie diagnostická metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT) je celosvětově známý systém péče o pacienty s bolestmi páteře a periferních kloubů. Uznávají a používají ji fyzioterapeuti, rehabilitační lékaři, ortopedi, neurologové, neurochirurgové, praktici a chiropraktici a v neposlední řadě zejména pacienti.

Většina “muskuloskeletálních”obtíží má mechanický původ, což znamená, že běžné denní pohyby a pozice v nesprávné míře mohou způsobit bolest. Novozélandský fyzioterapeut Robin McKenzie systematickým vyšetřováním svých pacientů zjistil, že opakování určitých pohybů a pozic bolest často zcela odstraní a současně se obnoví funkce v daném kloubu.

Robin McKenzie věřil, že většina pacientů, jsou-li správně poučeni, se dokáže vyléčit sama. Zjistil, že autoterapie pacienta povzbuzuje a snižuje jeho závislost na lékaři (fyzioterapeutovi). McKenzie metoda® podporuje potenciál lidského těla k přirozenému uzdravení, bez nutnosti medikace, chirurgického zákroku či aplikace pasivních procedur (jakými jsou teplo, chlad, ultrazvuk…).  Navíc přináší benefit v menší spotřebě zdravotní péče, nižších nákladů na léčbu a zkrácení doby léčby. 

Updated Benefits graphic Oct2016