Pro terapeuty

McKenzie diagnostická metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT) je postup pro léčbu bolesti bolestí páteře a periferních kloubů. Je založena na spolehlivém a výzkumem ověřeném procesu vyšetření, diagnostiky a léčby muskuloskelteálních obtíží s důrazem na aktivní zapojení a účast pacienta na léčbě jeho obtíží.

McKenzie metoda® je jednou z nejvíce výzkumem podložených léčebných přístupů (filosofií) léčby muskuloskeletálních obtíží po celém světě. Léčebná strategie rozpozná biopsychosociální povahu obtíží a podporuje efektivní způsob léčby.

Vyšetření dle MDT dokáže přesně určit mechanickou diagnózu a stanovit tomu odpovídající léčebný plán. Díky porozumění mechanické prezentaci obtíží je terapeut schopen formulovat léčebnou strategii, která je logická a snadno aplikovatelná. Současně je snadné předpovědět léčebný efekt. MDT umožňuje terapeutovi rozpoznat, kterému pacientovi může léčba pomoci. Tato schopnost omezuje potřebu nákladných zobrazovacích vyšetření. Vyšetřovací proces dokáže odhalit tzv. „nemechanickou“ prezentaci obtíží, která může vyžadovat další vyšetřování nebo alternativní léčebnou strategii.

McKenzie metoda® poskytuje terapeutovi

  • Spolehlivý a logický postup vyšetření.
  • Jasné porozumění problému.
  • Bezpečný, jednoduchý a efektivní léčebný plán (kontrola pacienta).
  • Zvyšuje pacientovo zapojení do léčebného procesu posílením jeho role na tomto procesu.

Pomůcky v každodenní praxi fyzioterapeuta

Kromě publikací a rolí lze zakoupit na našem E-Shopu.

 CZ spis hrudni

Elektronické vyšetřovací spisy.

Vyplnění McKenzie spisů online s možností evidence a statistiky. Otázky jsou přehledné a odpovědi je možné vyplnit jedním kliknutím myši. Oblast bolesti pacienta se kreslí přímo do obrázku na obrazovce.

CZ blok zada

Letáky na cvičení bederní a krční páteře.

Jednoduchým způsobem se zde popisují rady pro cvičení krční páteře nebo dolní části zad. Jedná se o trhací blok o formátu A4, který vhodně doplňuje vyšetření s informacemi pro pacienta.

 CZ plakat

Plakát "Správný pohyb léčí"

Slouží jako základní informace o McKenzie metodě. Vhodné do ordinací (formát A2).

Mckenzie plakat ordinace 2

Plakát "Pokřivený a Vzpřímený"

Stáhněte si edukativní plakátek Protažení pomáhá!

 


Videa se zkušenostmi odborníků na McKenzie metodu

youtube mck CR3   < Klik

 

Podívejte se na videa, kde zkušení 
MDT terapeuti vysvětlují,  jak MDT 
funguje a jak metodu 
používají ve
své každodenní praxi.

youtube mck      
youtube mck international4 < Klik  
youtube mck usa2 < Klik