Mezinárodní Diplomovaný program

Diplom v Mechanické Diagnostice a Terapii® získá ten účastník, který splní kvalifikační požadavky dané správní radou neziskové organizace, Mezinárodního McKenzie Institutu a řádně absolvuje studijní plán diplomovaného programu.

Výsledky diplomovaného programu:

 • Získáte nejvyšší úroveň teoretických znalostí a zručnosti v klinické praxi aplikace
  Mechanické Diagnostiky a Terapie® muskuloskeletálních obtíží.
 • Rozvinete svou schopnost k přístupu, porozumění a hodnocení výzkumu relevantního
  k Mechanické Diagnostice a Terapii®.
 • Rozvinete své schopnosti kritické analýzy a klinického uvažování.
 • Vylepší vaši schopnost identifikace toho, zda jsou ty které podmínky vhodné či nevhodné
  pro aplikaci mechanické terapie.
 • Dále rozvine vaše komunikační schopnosti ( v rámci  profesních i mezilidských vztahů)
 • Zlepší chápání vaší profesní zodpovědnosti, jak na poli právním, etickém i sociokulturním.

Dokončení vzdělání vrámci Diplomovaného programu vás zařadí mezi celosvětovou špičku
v oboru léčby muskuloskeletálních obtíží.

Přehledně o Diplomovaném programu

Abyste byli přijati do do studia v Diplomovaném programu, musíte nejprve dokončit základní stupeň vzdělání poskytovaného Mezinárodním McKenzie Institutem a získat titul Cert. MDT. Uchazeč musí aktivně vykonávat praxi v oboru fyzioterapie nebo lékařství, být držitelem platného oprávnění k výkonu tohoto zdravotnického povolání dle platné legislativy státu, v němž uchazeč žije. Uchazeč doloží osvědčení a vysvědčení ze škol, vše přeložené do anglického jazyka osobou k tomuto překladu určenou.  Dále je nutné prokázat adekvátní znalost anglického jazkyka, což je možné doložit zkouškou z anglického jazyka (TOEFL nebo IELTS).

Studijní plan diplomovaného programu se skládá ze dvou částí – teoretické a klinické. 

Teoretická část

Teoretická část se odehrává formou dálkového samostudia (on line vzdělávání), které organizuje Mezinárodní McKenzie Institut. Vzdělávací modul trvá 12 týdnů a zahrnuje přibližně 20 hodin dálkového samostudia týdně. Abyste tento vzdělávací modul úspěšně dokončili, budete muset složit několik písemných zkoušek. 

Klinická část

Klinická část se skládá z minimálně 360 hodin klinické praxe věnující se nejrůznějším muskuloskeletálním obtížím. Budete se věnovat reálnému vyšetření pacientů pod supervizí lektora včetně stálé diskuze o důkazech z literatury vztahující se k daným pacientům. Vaším supervizorem bude kvalifikovaný McKenzie odborník (Clinical Educator) mezinárodního McKenzie institutu, který prověří vaši odbornost sérií metodického a průběžného (ustavičného) vyšetřování.

Klinickou část je možné v současné době absolvovat v USA, ve Skotsku, Kanada, Austrálii, Dánsku, Finsku, Švédsku, Beneluxu a Německu.

Délka trvání programu

Teoretická část: 12 týdnů
Klinická část: 360 hodin

Důležité: Obě částí Diplomovaného programu musí být dokončeny do tří let od zahájení teoretické části programu. 

Důležitá data: (periodicky se každoročně opakující)

Uzávěrka přihlášek: 19. října
Zahájení programu: únor
Maximum studentů v jedné “třídě”: 25

Plně vyplněné přihlášky budou řazeny v pořadí přesně dle data přijetí.

Pro přihlášení prosím vyplňte online přihlášku dostupnou níže. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Podrobné informace o diplomovaném programu

Download