Certifikační zkouška

Úspěšné složení akreditační zkoušky dokazuje, že terapeut splnil požadavky určené mezinárodním McKenzie Institutem (MII) na dosažení základní úrovně způsobilosti v Mechanické Diagnostice a Terapii® (MDT).

Zkouška se skládá z několika členitých úrovní testů, (část teoretická I praktická) které jsou navrženy tak, aby dokázaly ohodnotit klinickou znalost a zručnost účastníků, kterou měli možnost získat během svého vzdělávání na McKenzie Institutu. Úspěšní absolventi zkoušky jsou oprávněni používat titul “Cert. MDT” a jsou zařazeni do online vyhledávače odborníků McKenzie metody, který je určen pro ty, kteří hledají certifikované MDT odborníky.

Poté, co se zaregistrujete ke zkoušce a zaplatíte poplatek, obdržíte manuál k přípravě na zkoušku, dále  obdržíte online přístup k sledování videonahrávek pokročilých technik MDT a získáte možnost využít e-learning hodnocení spisů.

Kvalifikační předpoklady

 1. Úspěšné dokončení částí A až D
 2. Odborná způsobilost:
  - fyzioterapeut s minimálně půlroční praxí
  - lékař s dokončeným vzděláním

Sedm hlavních požadovaných klinických schopností

 1. Odebrání anamnézy
 2. vyšetření
 3. schopnost úsudku
 4. správná aplikace léčebného principu
 5. schopnost přehodnocení
 6. prevence
 7. manuální zručnost v technikách terapeuta

Proč je výhodné být certifikovaným McKenzie odborníkem?

 • Úspěšní absolventi zkoušky jsou zařazeni do online vyhledávače odborníků McKenzie metody, který je určen pro ty,
  kteří hledají certifikované MDT odborníky.
 • Dojde k zvýšení vašeho odborného statute mezi vašimi kolegy, u vašich školitelů, v rámci vaší odborné komunity,
  u lékařů, kteří k vám odesílají pacienty.
 • Jste oprávnění účastnit se probíhajících nebo vznikajících výzkumných studiích a projektech.
 • K ochraně zajištění nejvyššího standartu poskytované MDT terapie musí terapeuti plnit podmínky celoživotního vzdělávání, aby zůstali součástí sítě doporučovaných terapeutů.