Kurzy

Vzdělávací program McKenzie Institutu

Mezinárodní McKenzie Institut byl založen v roce 1982 s cílem zajistit co největší standart výuky McKenzie metody. V dnešní době patří McKenzie metoda  k rozšířenému a často primárně volenému způsobu léčby pacientů s muskuloskeletálními obížemi ve více než 40 zemích světa a reputace McKenzie Instititu celosvětově stále narůstá.

CELÝ BLOK KURZ JE URČEN PRO FYZIOTERAPEUTY A LÉKAŘE.
JEDNÁ SE O CERTIFIKOVANÝ BLOK KURZ OD MZ ČR (č.j.:MZDR 9150/2020-5/ONP).
PO ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ AKREDITAČNÍ ZKOUŠKY LZE VYKAZOVAT KÓD 21221.

ABSOLVOVÁNÍ KURZU NEOPRAVŇUJE ABSOLVENTA ČÁSTI A, B, C
K VÝUCE, ŠKOLENÍ ČI DALŠÍM FORMÁM ŠÍŘENÍ McKENZIE METODY.

ABSOLVENT CELÉ ZÁKLADNÍ ČASTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (A až E)
MŮŽE AKTIVNĚ PŘISPĚT K ŠÍŘENÍ McKENZIE METODY FORMOU POŘÁDÁNÍ INFORMATIVNÍCH
EDUKATIVNÍCH SDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST ČI KOLEKTIV SPOLUPRACOVNÍKŮ,
JEJICHŽ OBSAH MUSÍ BÝT PŘEDLOŽEN McKENZIE INSTITUTU CZECH REPUBLIC K ODSOUHLASENÍ.

Jedná se o zahraniční kurz, za který se platí poplatky Mezinárodnímu McKenzie Institutu,
proto každý, kdo se po části A či B nebo C rozhodnete ve studiu nepokračovat, bere na vědomí,
že bude požádán o zaplacení třetiny ceny každé zbývající části za nedodržení podmínky ukončení celého bloku kurzu.

Lektoři McKenzie Institutu patří k světové špičce odborníků na McKenzie metodu a poskytnou vám to nejlepší vzdělání a podporu, abyste mohli nastoupit na cestu, která změní váš život – jak po osobní tak po profesionální stránce. Vzdělávání v McKenzie metodě je poskytováno pobočkami v jednotlivých zemích celého světa, kterým byla udělena licence mezinárodního McKenzie institutu. V zemích, kde není pobočka je vzdělávání zajištěno centrálou mezinárodního McKenzie institutu.

Náš vzdělávací program je strukturován následovně:

Certifikovaný kurz

Základní, globálně nabízenou osnovu našeho vzdělávacího programu určeného pro fyzioterapeuty a lékaře tvoří certifikovaný kurz, který se skládá ze čtyř částí (Část A až E), které umožní účastníkům při přednáškách a demonstracích poznat a pochopit principy a techniky McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie® aplikované na obtíže bederní, krční a hrudní páteře a obtíže periferních kloubů. V některých zemích mohou být části kurzů A a B absolvovány online.

Část A musí být absolvována jako první, část D jako poslední. Pořadí absolvování části B a C závisí na vlastním úsudku účastníka. Nově také nabízíme nadstavbový kurz - část E : MDT u periferních kloubů pro pokročilé.

Zkouška – Cert. MDT

Tzv. akreditační zkouška může být absolvována po dokončení všech základních částí certifikovaného kurzu a slouží jako formální potvrzení dosažení základní úrovně McKenzie vzdělání v McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie®. Získáte titul Cert. MDT, který je potvrzením vaší kompetentnosti v MDT.

Diplomovaný program

Diplomovaný program představuje vrchol v MDT vzdělání. Úspěšné absolvování diplomovaného programu vás zařadí mezi celosvětovou špičku odborníků na mechanickou diagnostiku a léčbu muskuloskeletálních obtíží.
Pro vice informací klikněte zde.

Další vzdělávání

McKenzie institut organizuje i nadstavbové vzdělávání, které umožňuje se dále v MDT zlepšovat a dosažené znalosti a schopnosti dále rozvíjet. Za tímto účelem jsou organizovány tzv. “refreš” kurzy a konference. Setkání McKenzie institutu umožňují rozvinout další témata, diskutovat klinickou efektivitu (účinnost) této metody a dostupné vědecké důkazy. Detaily o těchto setkáních se dozvíte od jednotlivých poboček mezinárodního McKenzie institu.