e-Výuka

Pro  členy McK I ČR  a uchazeče, kteří se hlásí na zkoušku, ale i pro ty, kteří prohledávají diagnostiku jsme mohli elektronickou výuku (e-learning). 

Nový koncept výuky, který zahrnuje E - VÝUKU formou samostatné přípravy před kurzem.
Přístupové údaje a manuál pro jednotlivé části kurz se zasílají 14 dnů před kurzem.
Jak postupovat se dozvíte v návodu.

Pro procvičení nebo zopakování McKenzie metody můžete e-výuku ZAKOUPIT.

Pro členy McK I ČR, jsou níže uvedené cvičné spisy (je dobré si přečíst doplňující odpovědi). 


Můžete stáhnout cca 150 spisů v ZIPu a nebo si zakoupit ONLINE VÝUKU.