Poslání McK I CR

Proč existujeme?  (MISE)

Bolestí pohybového systému trpí 80% populace.

Toto je způsobeno:

 • špatným životním stylem,
 • jednostranným namáháním,
 • nesprávnými pohybovými stereotypy,
 • nedostatečným pohybem,
 • výkonem povolání s převahou opakované jednostranné činnosti.

McKenzie metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® představuje nový způsob myšlení – nový AKTIVNÍ přístup v léčbě bolestí páteře a kloubů končetin. Klasifikuje poškození do mechanické diagnózy. Používá jednotné vyšetřovací spisy, opakované pohyby a klasifikační algoritmus. To vše umožnujě vedení specifické terapie s výbornými výsledky oproti jiným způsobům péče (podpořeno vědeckými studiemi – reference na www.mckenziemdt.org).

Dosaženým cílem je klasifikace mechanické diagnózy, shoda mezi terapeuty, správný výběr péče, vzdělání pacienta (prevence).

Tři kroky vedoucí k úspěchu

 1. Diagnostika
 2. Cílená terapie
 3. Prevence

Klíčové hodnoty McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie®

 • jedna z nejvíce výzkumem podložených metod v oblasti fyzioterapie
 • spolehlivá diagnostika
 • terapie je založena na filosofii AKTIVNÍHO přístupu pacienta k léčbě
 • efektivita a rychlost léčby
 • zkrácení celkové doby pracovní neschopnosti
 • snížení nákladů na zdravotní péči a psychické újmy pacienta

Náš cíl?  (VIZE)

Naším cílem je naplnění celosvětové vize McKenzie Institute International:
„McKenzie metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® bude celosvětově metodou první volby pro vyšetření, léčbu, edukaci a povzbuzení pacientů s myoskeletálními obtížemi.“

Co děláme?  (AKTIVITY)

 • propagujeme McKenzie metodu® Mechanické Diagnostiky a Terapie®
 • pořádáme akreditované kurzy a školení, odborné semináře a konference
 • spolupracujeme s českými univerzitami, poskytujícími vzdělání v oboru fyzioterapie – 3.LF UK Praha, 1.LF UK Praha, Masarykova Univerzita v Brně a další
 • vedeme McKenzie SIG (special interest group)  v rámci profesní organizace fyzioterapeutů – UNIFY ČR
 • poskytujeme odborné konzultace široké i odborné veřejnosti
 • provozujeme informační systém ( www.mckenzie.cz )
 • vytvořili jsme film pro pacienty „Diskuse o McKenzie metodě“
 • věnujeme se odborné publikační činnosti – Bulletin UNIFY, Rehabilitace a fyzikální lékařství ČLS JEP, Rehamedica, MDT World Press, Zdraví
 • zajišťujeme odborné stáže v zahraničí a ČR
 • spolupracujeme na výzkumu
 • vydáváme vlastní McKenzie časopis

Co se nám už povedlo?  (HISTORIE)

Pravidelně pořádáme kurzy akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 19181/2009).
V letech 2003 – 2014 jsme uspořádali 71 kurzů a celkem jsme vyškolili 656 McKenzie terapeutů.

Organizujeme akreditovanou mezinárodní zkoušku (mezinárodní titul Cert. MDT). Od roku 2007 do roku 2014 zkoušku úspěšně absolvovalo 58 McKenzie terapeutů a získalo status odborníka v McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie®.

Přeložili jsme a vydáváme publikace pro veřejnost:

Knihy Robina McKenzieho
„Léčíme si záda sami“ (nyní již 4. reedice)
„Léčíme si bolesti krční páteře sami“ (2.reedice)
„Léčíme si rameno sami“ (2.reedice)
„Léčíme si koleno sami“ (1. vydání).

Kniha Rona Donelsona – „Odhalení záhady“ (1. vydání).