Podpořte nás

McKenzie Institute Czech Republic, zs je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je osvětová činnost zaměřená na šíření a rozvoj rehabilitačních metod McKenzie neboli Mechanické diagnostiky a terapie (MDT). Nově se zaměřujeme také na prevenci u dětí kampaně "Pokřivení a vzpřímení".

McKenzie Institute ČR hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Ten je udržitelný jen díky tomu, že kromě členských příspěvků využíváme i dosažitelné granty. Nepostradatelnou roli mají i naši partneři a sponzoři. Abychom naši činnost a dostupné vzdělávací kurzy udržet na vysoké úrovni, potřebujeme Vaši pomoc.

Podpořte, prosím, naši činnost!

Darujte dle Vašich možností nebo 300,- Kč pomocí QR kódu na transparentní účet   2501420248 / 2010 .


Přímo online

         PLATEBNÍ KARTA     

    pomocí platformy GoPay.      

Na  transparentním účtu  si můžete zkontrolovat svou platbu.
"Jaké akce a koho sponzorujeme " se můžete dovědět na našich stránkách.


Pro uplatnění odečitatelné údaje položky z daní Vám rádi po obdržení daru zašleme " Potvrzení o daru". Základ daně lze tímto způsobem snížit o 2 - 5 %. V takovém případě Vás prosíme o identifikačních údajích, na základě Vámi požadované potvrzení vystavíme.

Identifikační údaje