MII

Robin McKenzie změnil způsob, jak si pacienti na celém světě léčí své obtíže se zády a periferními klouby.

McKenzie metoda Mechanické Diagnostiky a Terapie vyvinutá Robinem McKenziem v padesátých letech 20.století se stala v oblasti rehabilitace běžně používanou metodou. Robin McKenzie zasvětil svůj profesní život studiu muskuloskeletálních obtíží a jejich léčby. Jeho terorie jsou nyní potvrzovány vědeckými studiemi.

Vše začalo v roce 1956, kdy Robin ve své ambulanci ve Wellingtonu náhodou objevil pozoruhodný jev, který naprosto změnil povahu léčby používané pro úlevu od bolesti zad na celém světě. Tato šťastná náhoda vedla k rozvoji jeho teorie a praktické aplikace do klinické praxe. Objevila také jeden charakteristický znak (fenomén) objevující se při vyšetření a léčbě mechanických obtíží páteře. 

Moje první zkušenost s jevem, který jsem později nazval fenoménem “centralizace” se objevila v roce 1956. Pacient jménem Smith trpěl bolestí na pravé straně dolní části zad, šířící se do hýždě, stehna, směrem ke koleni. Pan Smith měl za sebou třítýdenní léčbu, ale s žádným efektem. Mohl se předklánět, ale nemohl se zaklánět. Poté, co se svléknul, jsem mu řekl, aby si lehnul na rehabilitační lehátko. To ale zůstalo po předchozím pacientovi na horním konci zvýšené. Pan Smith si lehl na lehátko, tak jak bylo a bez povšimnutí zaměstnanců kliniky si lehnul tváří dolů tak, že měl výrazně prohnutá a prověšená záda. V této poloze ležel zhruba pět minut. Když jsem za ním vešel do místnosti, byl jsem zděšen, protože tato poloha byla ve své době považována za velmi poškozující. Pan Smith mě ale ohromil oznámením, že se cítí nejlépe za poslední tři týdny. Veškerá bolest z jeho dolní končetiny zmizela. Bolest v zádech se přemístila z pravé strany směrem do centra. Navíc se znatelně zvětšil rozsah jeho dosud blokovaného pohybu do extenze (záklonu). Bolest do dolní končetiny se nevráila, ani když se pan Smith postavil.  Následující den jsem jej umístil do stejné polohy a výsledkem bylo úplné vymizení bolesti (bolest zmizela i ze středu zad).  Přesun bolesti z dolní končetiny nebo hýždí do středu zad je nyní znám jako fenomén centralizace."

   - Robin McKenzie

Toto náhodné klinické pozorování později vedlo Robina k systematickému vyhodnocování, jaký efekt mají jednoduché pozice a pohyby na bolesti zad pacientů. A postupně se vyvinul jasný vyšetřovací proces. Tento systém, nyní známý jako McKenzie metoda Mechanické Diagnostiky a Terapie (MDT) si postupně získal celosvětové uznání a je dnes pokládán za běžný způsob léčby bolesti bederní páteře. Robinovou vizí bylo, že úplně každý pacient s muskuloskeletálními obtížemi bude poučen, jak může sám  zvládat svou bolest.

Robin McKenzie zásadním způsobem rozvinul své teorie a stal se známým v USA, kde byly jeho myšlenky přijaty s velkým nadšením. Byl najmut soukromou sítí nemocnic a pomohl vyléčit tisíce amerických pracovníků, kterým umožnil překonat jejich vyčerpávající bolesti zad. Ocenění následovala poměrně rychle a Robin McKenzie byl pozván do Velké Británie, mnoha evropských zemí a do Japonska a Číny.

Již brzy bylo jasné, že se vzrůstající poptávkou po jeho práci, bude nutné umožnit vzdělání v jeho metodě. Robin začal organizovat vzdělávací kurzy pro fyzioterapeuty a taky založil McKenzie Institut, aby zajistil systematický rozvoj dalšího vzdělávání a výzkumu své metody. Institut byl založen v roce 1982 a dodnes se rozrostl do mezinárodního uskupení, čítajícího 28 poboček po celém světě. Po více než 40 let Robin McKenzie tříbil a vylepšoval postupy, které udělaly McKenzieho system autoterapie unikátním. Robin také vynalezl unikátní McKenzie Lumbar Roll (bederní roli) a McKenzie Neck Roll (krční roli), které pomáhají pacientům v prevenci obtíží. 

Mezinárodní proslulost

Americký magazín pro fyzioterapeuty “Advance for Physical Therapists and PT Assistants” publikoval studii, ve které bylo 320 náhodně vybraných fyzioterapeutů pracujících s ortopedickými pacienty osloveno, aby uvedli 10 osob, které nejvíce ovlivnili jejich názor na fyzioterapii. Těchto deset vybraných osob mohli označit číslem od 0 (minimální ovlivnění) do 4 (velká míra ovlivnění). Zde je výsledek této studie:

  • Robin Mckenzie 2.55
  • James Cyriax 2.44
  • Florence Kendall 2.33
  • Geoffrey Maitland 2.24
  • Stanley Paris 2.00
  • Shirly Sahrmann 1.81
  • Brian Mulligan 1.80