Mezinárodní McKenzie Institut

Vítejte u Mezinárodního McKenzie Institutu

Mezinárodní McKenzie Institut (McKenzie Institute International - MII) je charitativní organizace, registrovaná na Novém Zélandu. Celosvětovým posláním MII je propagace vyšetření, léčby, edukace a povzbuzení pacientů s muskuloskeletálními obtížemi pomocí McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie® neboli MDT. Tuto filosofii a léčebný postup rozvinul Robin Anthony McKenzie.

Institut je řízen správní radou (Board of Trustees) skládající se z nezávislých lékařských odborníků, výkonným ředitelem (CEO) a členy rodiny Robina McKenzieho.

Mezinárodní komise pro vzdělávání (International Committee) sestávající se ze zkušených (tzv. senior) členů institutu, radí správní radě ve všech otázkách vzdělávání v oblasti MDT. 

> Stránky mezinárodního McKenzie Institutu


 Naše VIZE

Our Vision
MDT (Mechanická Dioagnostika & Terapie) bude celosvětově metodou první volby pro vyšetření, léčbu, edukaci a povzbuzení pacientů s myoskeletálními obtížemi.

Naše MISE

Nadále šířit, učit a rozvíjet principy léčby muskuloskeletálních obtíží tak, jak vynalezl a popsal pan Robin McKenzie.

Mise by mělo být dosaženo vzděláváním a propagací této metody u níže uvedených profesí:

  • lékaři
  • fyzioterapeuti
  • další zdravotničtví pracovníci
  • úředníci
  • plátci zdravotnické péče
  • široká veřejnost
  • zákonodárci
  • vědci

Příběh celosvětového úspěchu

 

Czech Globe Branches Countries

Na celém světě působí McKenzie Institut prostřednictvím svých poboček ve 28 zemích světa, kde instituty jednotlivých zemí poskytují vzdělání a přispívají k dosažení cílů MII. Kromě toho poskytuje MII vzdělání v dalších 12 zemích světa. Institut se celosvětově rozvíjí i nadále, nové pobočky průběžně přibývají.

Institut působí ve třech regionech – na Americkém kontinentě (the Americas), v Evropě (the European Region) a v Asii, Pacifiku, na Středním východě a v Africe (Asia, Pacific, Middle East, Africa).

International Board
of Trustees

International Director of Education
CEO
Strategic Council
International Education Council

International Faculty Review Committee

Operations and Project Manager

Public Health Committee

Office Administrator

Social Media Committee

Certified McKenzie Clinic Network