Mezinárodní McKenzie Institut

Vítejte u Mezinárodního McKenzie Institutu

Mezinárodní McKenzie Institut (McKenzie Institute International - MII) je charitativní organizace, registrovaná na Novém Zélandu. Celosvětovým posláním MII je propagace vyšetření, léčby, edukace a povzbuzení pacientů s muskuloskeletálními obtížemi pomocí McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie® neboli MDT. Tuto filosofii a léčebný postup rozvinul Robin Anthony McKenzie.

Institut je řízen správní radou (Board of Trustees) skládající se z nezávislých lékařských odborníků, výkonným ředitelem (CEO) a členy rodiny Robina McKenzieho.

Mezinárodní komise pro vzdělávání (International Committee) sestávající se ze zkušených (tzv. senior) členů institutu, radí správní radě ve všech otázkách vzdělávání v oblasti MDT. 

> Stránky mezinárodního McKenzie Institutu


 Naše VIZE

Our Vision
Každý pacient s myoskeletálními obtížemi bude mít přístup k McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie®.

Naše MISE

  • Vzdělávat zdravotníky v  McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie®.
  • Neustále rozvíjet McKenzie metodu® Mechanické Diagnostiky a Terapie® s ohledem na aktuální stav vědeckého poznání.
  • Propagovat McKenzie metodu® Mechanické Diagnostiky a Terapie® u všech zájmových skupin.
  • Poskytovat podporu jednotlivým pobočkám Mezinárodního McKenzie Institutu a podporovat jejich vzájemnou spolupráci.

Příběh celosvětového úspěchu

 

Czech Globe Branches Countries

Na celém světě působí McKenzie Institut prostřednictvím svých poboček ve 28 zemích světa, kde instituty jednotlivých zemí poskytují vzdělání a přispívají k dosažení cílů MII. Kromě toho poskytuje MII vzdělání v dalších 12 zemích světa. Institut se celosvětově rozvíjí i nadále, nové pobočky průběžně přibývají.

Institut působí ve třech regionech – na Americkém kontinentě (the Americas), v Evropě (the European Region) a v Asii, Pacifiku, na Středním východě a v Africe (Asia, Pacific, Middle East, Africa).

McKenzie Institute International Structure


International Board of Trustees
Strategic Council
International Director of Education
Chief Executive Officer

International Education Council

Faculty Council
Instructors
Diploma Educators