Jak se v metodě postupuje?

 McKenzie diagnostická metoda® Mechanické diagnostiky a terapie® (MDT)

Assessment

Vyšetření

V MDT Vám terapeut nejprve odebere detailní anamnézu, která je zaměřena na chování a výskyt vašich symptomů. Budete požádáni vykonat určité pohyby a setrvat v některýchpozicích. Největší rozdíl od ostatních léčebných metod tkví v tom, že budete požádáni vykonat sérii pohybů, nebudete tedy pohyb dělat pouze jednou, ale opakovaně v sérii. Reakce vašich obtíží a změna rozsahu pohybu vzniklá na odpověď opakování pohybů, poskytne terapeutovi informaci o tom, jak může váš problem kategorizovat.

Classification

Klasifikace - Diagnostika

Vyšetření a terapie se odvíjí od subjektivních pocitů pacienta a jejich objektivního zhodnocení terapeutem. Terapeut klade cílené otázky a umí je správně vyhodnotit. Také umí zhodnotit reakci vašich příznaků (např. intenzitu, místo a charakter bolesti) na pohyby a pozice, které budete během vyšetření vykonávat. Odpovídají-li vaše obtíže některému ze syndromů tak, jak je popsal Robin McKenzie, dokáže terapeut stanovit na základě vašich odpovědí a dle reakce vašich symptomů (příznaků) mechanickou diagnózu.

Assessment

Léčba

Treatment

Za využití informací získaných z vyšetření vám terapeut předepíše specifické cvičení a poradí vhodné pozice, které byste si měli osvojit a doporučí Vám, kterým pozicím je třeba se dočasně vyhnout. Pokud je váš problém poněkud složitější, bude muset terapeut použít také vlastní ruce a provede potřebnou manuální techniku (např. aplikaci přetlaku, mobilizaci), abyste mohli následně provádět autoterapii. Cílem je být maximálně efektivní v co nejmenším počtu terapií. Léčba, kterou vy sami můžete vykonávat několikrát denně (např. 5-6x) má větší pravděpodobnost úspěchu v co nejkratším časovém horizontu než léčba, kterou vykonává pouze terapeut cca 1-2x týdně. Je kladen důraz na aktivní zapojení Vás pacientů do terapie. Vaše aktivní účast může minimalizovat potřebu návštěv u terapeuta, což šetří váš čas a peníze. V zásadě se většina pacientů dokáže uzdravit sama, pokud dostane správnou informaci a adekvátní léčebný nástroj (tzn.rozumí proč a jak).

Assessment

Prevence

Když se naučíte léčit svůj aktuální problém, získáte zároveň informaci o tom, jak minimalizovat riziko návratu obtíží v budoucnosti. Proto dokážete velmi rychle, bezpečně a efektivně vyřešit nově vzniklý problém zcela sami. Dokážete tak své obtíže korigovat a máte svou léčbu pod kontrolou. Je ověřeno, že u problémů, které přetrvávají dlouhodobě, je mnohem menší pravděpodobnost recidivy neboli jejich návratu, pokud jste léčebného úspěchu dosáhli vy sami pomocí aktivní nikoliv pasivní terapie. Terapeuty vyškolené v MDT naleznete v 36 zemích světa. Protože cvičení zvolené pro terapii musí vzejít z důkladného vyšetření, doporučujeme najít ve vašem okolí certifikovaného nebo diplomovaného terapeuta. Seznam terapeutů naleznete zde.

Terapeuty vyškolené v MDT naleznete v 36 zemích světa. Protože cvičení zvolené pro terapii musí vzejít z důkladného vyšetření, doporučujeme najít ve vašem okolí certifikovaného nebo diplomovaného terapeuta.

Seznam terapeutů se znalostí McKenzie diagnostické metody >>