Často kladené dotazy (FAQ) o McKenzie vzdělávání

Musí být kurzy absolvovány ve specifickém pořadí?

Část A musí být absolvována jako první a část D jako poslední. Optimálním pokračováním pro udržení skupiny a ceny kurzu je dodržet pořadí A až D, v případě individuálních potřeb je možné absolvování částí B a C  přehodit dle včasné dohody. Přihlášení na část A znamená, že se zájemce závazně hlás&iacute k absolvování celého kurzu, který se skládá z částí A až D. Na každou následující část je nutné vyplnit registraci a to vždy nejpozději dva měsíce před zahájením kurzu. Mezi jednotlivými částmi kurzu musí být pauza (praxe) min. 4 měsíce, max. jeden rok.

Zavřít

Musím absolvovat všechny čtyři části, pokud chci jít na zkoušku?

Ano, podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné absolvování kurzů částí A až D.

Zavřít

Jak se stanu certifikovaným McKenzie odborníkem?

Certifikovaným McKenzie odborníkem se stane fyzioterapeut nebo lékař, který úspěšně absolvuje části kurzu A až D a složí závěrečnou zkoušku. Po úspěšném složení obdržíte certifikát z Nového Zélandu a můžete užívat titul Cert.MDT dle pravidel McKenzie Institute International. Kromě toho obdržíte certifikát od MZ ČR o dosažení kvalifikace v McKenzie® Mechanické Diagnostice a Terapii®  hybného systému včetně ohodnocení 76 kredity od MZ ČR.

Zavřít

Jsou před zkouškou poskytovány informace?

Pro zájemce budu poskytovat konzultace před závěrečnou zkouškou, účast oznamte včas. Plánované konzultační hodiny budou vždy po ukončení SIG schůzky po 16 hodině ve dnech. Jiné termíny konzultací lze předem po vzájemné domluvě dohodnout (Eva Nováková, tel. 235 301 705, mail: info@mckenzie.cz).

Zavřít

Kdo vyučuje McKenzie kurzy?

McKenzie kurzy jsou vyučovány zkušenými lektory Mezinárodního McKenzie Insitutu (MII), členy pedagogického sboru fakulty MII, kterým je pro výuku udělována licence s jednoroční platností. 

Hlavním lektorem pro Českou a Slovenskou Republiku je Eva Nováková Dip. MDT, Senior instructor MDT a členka Evropského edukačního týmu mezinárodního McKenzie Institutu (a member of the European Education Committee of MII).

   - do roku 2011 působila jako “junior instructor” pro kurzy A a B
   - do roku 2010 působila jako “probationary instructor” 
   - v roce 2007  získala diplom v MDT na Universitě Otago na Novém Zélandu
 
Pracuje jako fyzioterapeut specialista na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha 6 a rovněž ve své privátní praxi. Současně vyučuje externě fyzioterapeuty na 3. LF UK Praha. Další vzdělání v metodikách najdete na  WEB stránkách.

Další lektoři pro ČR jsou určeni MII a jsou jimi např. Grant Watson z Nového Zélandu, Sara Elizabeth Luetchford z Itálie nebo Jennifer Ross z Anglie a další.

Všichni lektoři jsou pečlivě vybírání, trénování a průběžně kontrolováni dle striktních kritérií MII, aby byl zajištěn nejvyšší standard vzdělání. Lektoři jsou držiteli Diplomu v Mechanické Diagnostice a Terapii a neustále pracují ve svých praxích s pacienty.

Zavřít

Kde najdu informace o MDT kurzech a o tom, jak se stát Certifikovaným terapeutem?

Pro více informací, prosím, navštivte sekci "Kurzy".

Zavřít

Jaká je cena kurzu a co je zahrnuto v ceně kurzu?

Základní cenu kurzu určuje kurz koruny. 70% z ceny kurzu se odevzdává McKenzie Institute New Zealand. Aktuální cenu naleznete v přehledu kurzů.

V ceně jednotlivých kurzů je zahrnuto:

  • Manuál (cca 130 str.)
  • McKenzie vyšetřovací spisy.
  • Certifikát o účasti.
  • Demonstrující pacienti obdrží publikaci s danou prolematikou.
  • Ranní a odpolední občerstvení (oběd si hradí každý účastník sám).
Zavřít

Je možné kurz opakovat, pokud mám zájem?

Ano, při opakování kurzu je účtována ½ ceny. Potvrzení o absolvování dané části kurzu je potřeba doložit předem. 

Zavřít

Jsem masér s 15 letou praxí. Mohu se zúčastnit vašeho kurzu?

Ne. McKenzie vzdělání je jen pro kvalifikované fyzioterapeuty nebo lékaře.

Zavřít

Je možné změnit termín kurzu, případně účast úplně zrušit?

Zrušení účasti: 

  • musí být potvrzeno písemně (i mailem)
  • při zrušení účasti 1 měsíc před zahájením kurzu bude odečteno 20% z ceny kurzu pro administrativní poplatky.
  • při zrušení kurzu méně než 1 měsíc před zahájením se poplatek kurzu nevrací, možnost dohody
    s náhradníkem. 

McKenzie Institut ČR má právo zrušit kurz 14 dní před zahájením, v případě nenaplnění kurzu počtem účastníků nebo z nějakých neočekávaných důvodů. Bude-li kurz zrušen McKenzie Institutem ČR, částka v plné hodnotě bude  vrácena každému přihlášenému účastníku.

Zavřít

Kdo se může kurzu zůčastnit?

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře. 
Jedná se o certifikovaný kurz od MZ ČR (č.j.: 20994/2015-3/ONP). 
Kurzu se může zúčastnit fyzioterapeut nebo lékař s 1/2 roční praxí.

Zavřít