Často kladené otázky (FAQ) – pro pacienty

Doporučujeme si otázky přečíst, můžete tímto způsobem vyřešit problém jednoduše a za zlomek času. 

McKenzie metoda Mechanické Diagnostiky a Terapie neboli MDT, vyvinutá novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem, je ucelený systém vyšetření a léčby pro bolesti páteře a končetin. Po celém světě je široce používána již více než 30 let. Využívá léčbu pohybem, manuální terapii a vzdělávání pacienta. Cílem metody je poskytnout pacientovi návod, jak si okamžitě i z dlouhodobého hlediska může pomoci sám. MDT je ověřena řadou výzkumných prací. Její způsob vyšetření i léčby je podložen důkazy (evidence-based).

3 kroky vedoucí k úspěchu

 1. Vyšetření (Diagnostika)      
 2. Cílená léčba        
 3. Prevence

1. Vyšetření (Diagnostika)         

Nejprve se vám terapeut položí velké množství otázek vztažených k vašim obtížím a poté budete požádáni vykonat určité množství pohybů. Reakce vašich obtíží na tyto pohyby poskytne terapeutovi informaci o tom, jaký léčebný plán může konkrétně pro vás navrhnout.

2. Cílená léčba         

Terapeut stanoví léčbu na základě informací získaných z vyšetření. Vybere vhodné pohyby a držení těla, které budete pravidelně několikrát denně provádět. Tato cvičení mohou být doplněna manuální léčbou, kterou vykoná přímo terapeut. Hlavním cílem je, aby léčba byla co nejefektivnější, a umožňovala vaše uzdravení za co nejmenší počet návštěv u lékaře či fyzioterapeuta. Aktivní léčba, kterou můžete vy sami vykonávat pětkrát nebo šestkrát denně, umožňuje rychlejší uzdravení, než kdybyste byli závislí pouze na léčbě pasivní, kterou vám bude poskytovat terapeut jednou nebo dvakrát týdně.

3. Prevence

Bolesti krční a bederní páteře patří mezi obtíže, které se často po mnoho let chronicky vracejí. Během našeho vyšetření se zaměřujeme na porozumění chování vašich obtíží. Tuto znalost následně využijeme pro přizpůsobení terapie tak, aby snižovala počet výskytu vašich obtíží v budoucnu. Chceme vám poskytnout efektivní léčebný nástroj, který Vám pomůže případné budoucí obtíže zvládnout samostatně již v jejich samotném počátku tak, abyste vůbec nemuseli vyhledat žádnou lékařskou nebo fyzioterapeutickou pomoc.

 1. Většina pacientů, příznivě reagujících na MDT, se může úspěšně léčit sama a může tak minimalizovat návštěvy u lékaře či fyzioterapeuta. To vše za předpokladu, že vám bude problém dobře vysvětlen a porozumíte mu. Naučíte se bezpečně, efektivně a samostatně zvládat své obtíže a mít je pod vaší kontrolou.
 2. Dlouhodobé přetrvávání obtíží je méně pravděpodobné u pacientů, kteří dodržují předepsaný léčebný postup.
 3. Získáte návod, jak minimalizovat riziko návratu obtíží. Pokud se obtíže přesto znovu objeví, budete vědět, jak je můžete rychle odstranit sami.

Dosažitelné cíle McKenzie metody jsou:

  • snížení bolesti a vybočení / ústřelu
  • udržení tohoto stavu zlepšení pomocí edukace a korekce držení těla
  • plné obnovení funkce
  • prevence návratu obtíží

Ne. Bohužel je stále mnoho fyzioterapeutů, kteří nejsou v této metodě vzděláni. Může to být překvapující, zejména když si uvědomíme efektivitu a podloženost této metody důkazy. Bohužel mnoho terapeutů proklamujících používání McKenzie diagnostické metody, ji neaplikuje správně. Filosofii metody si tito terapeuti velmi modifikovali a značně ji okleštili, což má za následek její nepochopení, nesprávné používání a s tím související neuspokojivé výsledky. Dostatečnou úroveň znalostí a dovedností mají terapeuti, kteří dosáhli Certifikované nebo Diplomované úrovně vzdělání v McKenzie diagnostické metodě. 

Terapeuti, kteří dokončili celý vzdělávací program, a úspěšně složili zkoušku získají statut Certifikovaného McKenzie odborníka (označení Cert. MDT za jménem). Toto zaručuje základní úroveň kompetentnosti. Někteří terapeuti se mohou vzdělávat ještě dále v Diplomovaném programu (označení Dip. MDT za jménem). Seznam McKenzie odborníků naleznete ( ZDE ).

Ne.

Ne, je také velmi vhodná pro řešení problémů se svaly, šlachami a klouby v oblasti horních a dolních končetin (např. bolesti ramene, kyčle, kolene, lokte atd.).

 • Budete podrobně vyšetřen kompetentním terapeutem.
 • Bude vám vysvětlena podstata vašeho problému.
 • Terapeut vám vysvětlí, jak vám může pomoci.
 • Terapeut vám poradí, jak si můžete pomoci sami.

Velmi pravděpodoně ano. Výzkum dokázal, že tato metoda může efektivně léčit i pacienty, kteří mají obtíže měsíce, ale i roky. Podrobné vyšetření a terapie pomohou terapeutovi během dvou až tří návštěv určit, zda vám může McKenzie metoda pomoci.

Pro hledání McKenzie terapeuta ve vašem okolí, klikněte ( ZDE ).

Robin McKenzie byl novozélandský fyzioterapeut, který vynalezl Metodu Mechanické Diagnosfiky a Terapie a zdokonaloval ji po mnoho let. Založil Mezinárodní McKenzie Institut a dlouhé roky byl jeho prezidentem. Robin McKenzie je celosvětově známým odborníkem. McKenzie Institut je mezinárodní organizace zaměřující se na vzdělávání a výzkum. Byla založena pro další rozvoj tohoto nového rehabilitačního přístupu. Mezinárodní McKenzie Institut má pobočky ve více než 30 zemích celého světa. Poptávka po znalosti tohoto přístupu celosvětově roste, jak u terapeutů, tak u pacientů. Pro více informací klikněte ( ZDE ).

Ne. Nejdříve byste měl podstoupit vyšetření pomocí McKenzie metody a na jejím základě McKenzie odborník určí, zda-li máte šanci se zbavit svých obtíží konzervativní terapií anebo je-li nutná operace.

Ano. Pokud se budete aktivně podílet na léčbě. Jinými slovy, pokud budete provádět doporučená cvičení a současně dodržovat rady o správném držení těla vsedě / vstoje či při zvedání předmětů a při jiných činnostech jako např. luxování apod. podle našeho doporučení, vyplývajícího ze specifického vyšetření.

Ano. Informace o léčbě a prevenci bolesti zad naleznete v publikaci od Robina McKenzie - "Léčíme si záda sami" nebo "Léčíme si bolesti krční páteře sami".

Ne. Cílem této metody není důraz na posilování svalstva. Hlavní důraz je kladen na vyváženost páteře tj. i na následné optimální svalové napětí a odstranění bolesti.

Efekt v léčbě by měl být vidět již při třetí návštěvě, ale vše se odvíjí od mechanické či funkční diagnózy. Tj. prognóza zlepšení závisí na tom, zda-li fyzioterapeut vyškolený v McKenzie metodě, stanovil dysfunkci nebo derangement (blokádu), případně jiný problém, u každého z nich je jiná délka úzdravy.