Najít terapeuta - ČR

Poslední aktualizace mapy: 31.5. 2015 (nová aktualizace proběhne do konce ledna 2016)

Upozornění

McKenzie Institute CR poskytuje tento seznam terapeutů s dobrým úmyslem pomoci pacientům a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří hledají odborníka, adekvátně trénovaného (certifikovaného) v MDT. 

V systému MDT existují dvě úrovně certifikace:
1. Akreditační zkouška (Cert. MDT)
2. Diplomovaný program – Diplom v MDT (Dip. MDT)

Nedoporučujeme pacientům, aby s terapeutem konzultovali vhodnou léčbu pouze telefonicky nebo emailem. Kontaktní informace jsou uvedeny pouze za účelem dohodnutí termínu návštěvy v ordinaci, kde bude provedeno kompletní vyšetření pacienta uvedeným odborníkem. McK I CR nedoporučuje ani neschvaluje služby uvedených terapeutů uvedených na seznamu. McK I CR dále nijak nezastupuje všeobecné vzdělání uvedených terapeutů. McK I CR pouze dokumentuje a potvrzuje, že terapeuti uvedení na seznamu dokončili vzdělání v systému MDT v následujícíh úrovních:

1. Základní úroveň kvalifikace:
Dosažení vzdělání na úrovni Cert. MDT znamená, že terapeut úspěšně absolvoval sérii čtyř kurzů postgraduálního vzdělávání a úspěšně absolvoval písemnou a praktickou certifikační zkoušku.

2. Pokročilá úroveň kvalifikace:
Po dosažení základní úrovně vzdělání je možné absolvovat diplomovaný program. Zisk Diplomu a titulu Dip. MDT znamená, že terapeut dokončil 300 hodin teoretického vzdělání a 360 hodin klinické praxe a úspěšně složil závěrečnou zkoušku. Zisk Diplomu v MDT představuje nejvyšší úroveň postgraduálního MDT vzdělání a znamená vynikající zkušenosti v aplikaci MDT.