Výzkum a zdroje

Pro členy McKenzie Institutu je k dispozici řada užitečných zdrojů a odkazů - podrobnosti k nim níže.
Nově byla MII zřízena komise na podporu výzkumu. Podrobnosti naleznete zde.

Zvolte kategorii

MDT World Press

mdt world press

MDT World Press slouží jako forum pro spolupráci a tréninkovou platformu nových autorů odborných, komerčních textů a článků pro širokou veřejnost. Jedná se o články vydávané čtvrtletně online. Členové zde mohou také komunikovat, vzájemně se informovat, sdílet zkušenosti a učit se od celosvětové komunity lektorů, terapeutů a studentů se zájmem o další rozvoj McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT).

 

zobrazit World Press Articles

MDT Reference List (seznam odkazů)

McKenzie Institut shromažďuje tzv.  “Core Reference list” (seznam klíčových odkazů), kde naleznete souhrn vědeckých publikací významných pro MDT. Seznam je pravidelně co 6 měsíců aktualizován a nově přidané body jsou zvýrazněny. Přístup na “Core Reference list” naleznete zde.

Zobrazit MDT References List

The Journal of Manual and Manipulative Therapy (JMMT)

JMMT Research and Resources FrontCover

JMMT je oficiální časopis McKenzie Institutu a jeho poboček. Je určen pro tzv. “peer review”, neboli hodnocení autorovy vědecké práce, výzkumu,  nebo myšlenky, jinými lidmi, kteří jsou experti ve stejné oblasti. Věnuje se publikaci původních výzkumů, kazuistik a přehledu literatury, což přispívá k pokročilé znalosti na poli manuální terapie, klinického výzkumu, klinické praxe a akademického vzdělávání. Každé číslo obsahuje také editorial, přehled dizertací, přehled médií a abstrakta ze současné literatury.

JMMT je vydáván čtvrtletně vydavatelstvím Many Publishing – v únoru, květnu, srpnu a listopadu. Pro další informace o magazínu včetně instrukcí pro autory naleznete na webových stránkách vydavatelství:  
http://maney.co.uk/index.php/journals/jmt/

Výhodou předplatného online časopisu je čtenářova flexibilita. Předplatitel má kdykoliv přístup k zobrazení obsahu v html formátu nebo si může články stáhnout v PDF, vytisknout a přečíst kdykoliv má čas. Navíc získá přístup do databáze všech vydání od roku 1993.  Předplatitelům jsou také zasílány odkazy na články.

Informace pro předplatitele:

Pokud máte zájem o předplatné JMMT, obraťte se na nás.

Pro stávající předplatitele:

Vstup pro stávající uživatele

Vyšetřovací spisy

Zde jsou k dispozici ke stažení oficiální vyšetřovací spisy McKenzie Institutu pro bederní, krční a hrudní páteř, dolní a horní končetiny. Spisy jsou určeny terapeutům pro jejich využití v klinické praxi. Správné použití vyšetřovacích spisů je vysvětleno vrámci McKenzie vzdělávacího programu. 

Vlastnické práva k formulářům (vyšetřovacím spisům) zůstávají ve vlastnictví MII. Vyšetřovací spisy není možné žádným způsobem měnit. Je však možné, aby si  zdravotnické zařízení do jejich hlavičky umístilo své vlastní logo. Taktéž je možné přidat vlastní formát pro identifikaci pacienta. Doporučujeme uložit si všechny spisy do počítače a tisknout je oboustranně. Kopírování spisů je možné neomezeně dle potřeby. Elektronické i tištěné spisy si můžete také zakoupit  v našem e-shopu. 

Vyšetřovací spisy

Doporučujeme Vám stáhnout si návod na vyplňování spisů, který vytvořila ředitelka pro mezinárodní vzdělávání, paní Helen Clare, PT, Dip. MDT. Stáhnout návod na vyplňování spisů (mimo spisy pro Dolní a Horní končetiny)