SIG - Special Interest Group

McKenzie SIG skupina je volné sdružení zájemců (fyzioterapeuti, lékaři, studenti, laici a další zdravotníci) o McKenzie metodu. Účelem je umožnit vzájemnou výměnu informací pro zkvalitnění péče o pacienty s problémy pohybového aparátu.

Služba zahrnuje:

  • Shromažďování odborných materiálů k dané metodě.
  • Odborné semináře s demonstrací vyšetření a terapie na pacientovi.
  • Vzájemná výměna praktických zkušeností v použití metody McKenzie.
  • Pomoc při studiu, diplomové práci na téma metody McKenzie.
  • Zajištění odborných stáží.
  • Udržování kontaktů s obdobně zaměřenými skupinami.
  • Možnost zveřejnění informací.

Rozpis konzultačních schůzek:

 

Vztažná rovin Místo Hodina Téma
01.10.2024
ÚVN Praha 6, Střešovice, vchod C3, 4.patro,nad
lůžkovým ORFM tel:973203144/46
14:00

Zpráva z McKenzie mezinárodní konference Ottawa, Kanada.

06.11.2024 McKenzie certifikovaná klinika Kladno, www.klinikamd.cz 17:00

Využití MDT v ordinaci neurologa. Přednášející MUDr.Jana Letáková,Cert.MDT

Možnost připojit se online.

03.12.2024 ÚVN Praha 6, Střešovice, vchod C3, 4.patro,nad
lůžkovým ORFM tel:973203144/46
14:00

Průřez znalostí z různých konferencí a co vše Robin McKenzie předával a publikoval v devadesátých letech.

Počet účastníků limitován - nutná objednávka

Čechy: Mgr. Soňa Marečková, cert. MDT, telefonem 721 703 232 nebo e-mail .
Poplatek: člen UNIFY ČR - 100,- Kč, nečlen UNIFY ČR - 300,- Kč

Datum Místo Hodina Téma
24.11.2023

Poliklinika Kuřim - Fyzioterapie, Blanenská 982/15, 4.poschodí

14:00
  1. Postup pohybové terapie u pacienta s dg. parézy brachiálního plexu 
  2. Kazuistika mladého sportovce s bolestí a nestabilitou v kyčelním kloubu
  3. Změny tinitu při řešení derangementu C páteře

Počet účastníků limitován - nutná objednávka

Mgr. Denisa Burianková, Cert. MDT, telefonem 774 090 716 nebo e-mail.
 
Poplatek: 100,- Kč