SIG - Special Interest Group

McKenzie SIG skupina je volné sdružení zájemců (fyzioterapeuti, lékaři, studenti, laici a další zdravotníci) o McKenzie metodu. Účelem je umožnit vzájemnou výměnu informací pro zkvalitnění péče o pacienty s problémy pohybového aparátu.

Služba zahrnuje:

  • Shromažďování odborných materiálů k dané metodě.
  • Odborné semináře s demonstrací vyšetření a terapie na pacientovi.
  • Vzájemná výměna praktických zkušeností v použití metody McKenzie.
  • Pomoc při studiu, diplomové práci na téma metody McKenzie.
  • Zajištění odborných stáží.
  • Udržování kontaktů s obdobně zaměřenými skupinami.
  • Možnost zveřejnění informací.

Rozpis konzultačních schůzek:

Čechy - Praha

Datum Místo Hodina Téma

3.2. 2021

ÚVN Praha 6, Střešovice 14:00 Volné téma
2.3. 2021 ÚVN Praha 6, Střešovice 14:00 Kyčel – vyšetření, testy,
diferenciální diagnóza, co je pro
kyčel typické z pohledu kliniky
6.4. 2021
ÚVN Praha 6, Střešovice 14:00
Volné téma.
5.5. 2021 Certifikovaná McKenzie klinika
Kladno
16:00 JINÉ podskupiny dle MDT
1.6. 2021 Hotel Meritum, Praha 6-Ruzyně 14:00 Volné téma.

Počet účastníků limitován - nutná objednávka

Čechy: Mgr. Soňa Marečková, Cert. MDT, telefonem 721 703 232 nebo e-mail.
Poplatek: člen UNIFY ČR - 100,- Kč, nečlen UNIFY ČR - 300,- Kč

Zavřít

Morava - Kuřim

Datum Místo Hodina Téma
06.03.2020 Kuřim - poliklinika (vedle Wellness), Blanenská 982, 4.patro 14:00 Diferenciální diagnostika LS, SIK a kyčelní kloub
29.05.2020
ZRUŠENO
Kuřim - poliklinika (vedle Wellness), Blanenská 982, 4.patro 14:00 Kazuistiky, zajímavé radiologické nálezy z RTG, CT a MRI

Počet účastníků limitován - nutná objednávka

Mgr. Denisa Burianková, Cert. MDT, telefonem 774 090 716 nebo e-mail.
 
Poplatek: 100,- Kč

Zavřít

Morava - Ostrava

Datum Místo Hodina Téma
Připravuje se ? ?
?

Počet účastníků limitován - nutná objednávka

Mgr. Michaela Šebelová, Cert. MDT, telefonem 608 980 225 nebo e-mail.
 
Poplatek: ?,- Kč

Zavřít