Informace pro lékaře - Odesílání pacientů

Jste lékař? Léčíte pacienty s bolestí bederní a krční páteře a pacienty s bolestmi periferních kloubů? Chtěli byste si ověřit, zda je váš pacient vhodným kandidátem pro McKenzie diagnostickou metodu® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT)? 

Informace obsažené níže Vám pomohou v rozhodnutí, zda je vhodné vašeho pacienta odeslat na vyšetření k McKenzie terapeutovi.  Více informací o MDT také naleznete v dalších sekcích těchto webových stránek.

McKenzie diagnostická metoda MDT

McKenzie metoda® je také známá jako Mechanická Diagnostika and Terapie® (MDT). Byla vynalezena novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem. Tento systém byl od roku 1981, kdy Robin McKenzie poprvé publikoval knihu “Mechanical Diagnosis and Therapy of Lumbar Spine” (česky nevyšlo, překlad: Mechanická Diagnostika and Terapie bederní páteře), široce podroben vědeckému výzkumu. V dnešní době patří k jednomu z nejvíce používaných léčebných postupů pro vyšetření a terapii muskuloskeletální bolesti na celém světě.

Typická charakteristika MDT

Terapeut vyšetřuje pacienta pomocí ověřeného vyšetřovacího protokolu. Po odebrání anamnézy vyšetří terapeut pacienta pomocí definované série pohybů, díky kterým terapeut dokáže pacientův problem klasifikovat. Na základě této klasifikace terapeut tzv. “ušije pacientovi jeho léčebný program přesně na míru”.  V MDT je největší důraz kladen na pacientovu nezávislost a autoterapii. Léčba také může zahrnovat manuální techniky terapeuta, jakými jsou např. mobilizace nebo manipulace. Ty jsou ale aplikovány s hlavním cílem pomoci pacientovi v tom, aby se stal na terapeutovi nezávislým a byl dále schopen řešit svůj problém samostatně.

Indikace MDT

Zda je pacient vhodným kandidátem pro léčbu pomocí MDT, ukáží právě výsledky vstupního vyšetření. Pokud by pacient nebyl pro MDT vhodný, je odeslán k odpovídajícímu specialistovi.

Neběžnější indikace pro MDT

  • Pacienti s akutní nebo chronickou muskuloskeletální bolestí, včetně bolesti hlavy.
  • Pacienti s kořenovým drážděním, u nichž zvažujete vyšetření na CT, MR nebo operaci, včetně těch s neurologickými projevy.
  • Pacienti s mechanickým problémem zad, krku nebo periferních kloubů, u kterých jste nebyli úspěšní za použití jiných metod. 

Výhody MDT

  • Spolehlivé vyšetření
  • Časná prognóza
  • Zaměřeno na autoterapii
  • Lepší výsledky
  • Prevence návratu obtíží