Naši spolupracovníci

Zpět na předchozí volbu

Michaela Šebelová

administrace webu   |   Mgr., Cert. MDT

fyzioterapeutka

administrace webu

účastní se s Evou za českou pobočku mezinárodních jednání MII

koordinátor projektu Vzpřímení a pokřivení

překlady textů

příprava propagačních materiálů

členka McK I CR