Naši spolupracovníci

Zpět na předchozí volbu

Michaela Kotrbancová

předsedkyně McK I SK   |   PhDr., PhD., Cert. MDT

fyzioterapeutka 

předsedkyně McKenzie Institutu Slovakia, s nimž úzce spolupracujeme

Další informace o Slovenském McKenzie Institutu naleznete zde.