Naši spolupracovníci

Zpět na předchozí volbu

Miroslav Kolář

Probationary Faculty   |   Mgr. et Mgr., Dip. MDT

fyzioterapeut

Probationary Faculty (neboli Instruktor v přípravě :) )

koordinátor projektu "Přípravné kazuistiky na zkoušku"

člen McK I CR