Lekce cvičení YoKines - NEPLATNÝ

Název: Lekce cvičení YoKines
Kdy: 23.04.2020 od 17h do 19h,
po lekci odborná diskuze o cvičení Yokines.
Kde: Certifikovaná McKenzie klinika, Sportovců 2457,Kladno
Lektor: Mgr. Peter Hafič, Cert MDT
Cena: 200,- Kč
-------------------  
   

YoKines vzniklo spojením slov YOga a slova KINESiology. YoKines je cvičení, které vychází ze základních pohybových stereotypů, které bychom měli umět bez ohledu na to, jaký sport děláme, na jaké úrovni a jestli vůbec nějaký děláme. Tyto pohybové stereotypy nám dávají další možnosti se pohybově rozvíjet. Nečekejte žádné naučené sestavy. Naopak, hodně improvizace vycházející z našich možností a dovedností. Věk, výška ani tloušťka nehrají roli.