Vstoupili jste na placené stránky McK I ČR, na kterých naleznete informace pro:

Studium

Profesionály

Zajímavost

 • informace z posledních studií v mechanické diagnóze a terapii
 • abstrakta pojednávající o McKenzie metodě
 • seznam literatury popisující McKenzie metodu
 • souhrny o výzkumných studiích v oboru myoskeletální medicíny
 • odborné články od kolegů fyzioterapeutů
 • prezentace o McKenzie metodě uváděných na konferencích
 • přehledy přednášek na mezinárodních konferencích McKenzie
 • aktuální vyšetřovací a kontrolní spisy
 • zkušební testy na zkoušku
 • časopisy zabývající se metodou McKenzie
 • aktuální informace

Vyberte KATEGORII