Proč zvolit telefonní konzultaci

Nejlepší možnosti léčby bolesti zad.

Převzato z http://www.virtualphysicaltherapists.com/eliminate/

Léčba dolní části zad, která pomáhá.
Výzkum u léčby, kde se prokázal pozitivní  vliv na bolesti zad:

1. Vzdělávání k posílení povědomí nebát se hýbat a objasnění obav strachu. Posilnění důvěry umožní jedinci postavit se aktivně k léčbě spíše než zůstat v pasivní roli. Při aktivním zapojení máte moc a kontrolu nad problémem, sníží se strach a obava se pohybovat. Právě strach vede jedince k nemohoucnosti a katastrofické myšlení nebo zaměření se na nejhorší scénáře může vést k postižení.

2. Mechanické posouzení směrové preference. Zjištění o směrové preferenci je spojeno s vynikajícími výsledky a rovněž se prokázalo, že se snižuje strach a úzkost. ACOEM zhodnotil veškerý současný výzkum a z něj se zjistilo, že léčba dle směrové preference je jedinou léčbou s pozitivním výsledkem. Idiopatická bolest zad znamená, že jsme nezjistili příčinu, ale příčina existuje  Základem léčby je nalezení skutečné diagnózy nebo příčiny symptomů. Bez pevného základu není co léčit. Jiné terapie, které jsou v současné době rozšířené, nemají důkaz o účinnosti.

3. Udržení se v pohybu, v činnostech a pokračovat v práci    Udržování pohybu jedince trpícího bolestmi v dolní části zad má lepší výsledek než jakákoli manipulace, mobilizace, uvolnění nebo chirurgický zákrok! Jsou chvíle, kdy je třeba aktivitu změnit, ale úprava by měla být pouze na přechodnou dobu. Cílem musí být vždy návrat k plným funkčním / pracovním povinnostem, které lze dosáhnout. A aerobní aktivita byla rovněž spojena s dobrými výsledky.

Léčba, které je lépe se při bolestech zad vyhnout.

Vyhněte se "PASIVNÍ PÉČI".
Výzkum ukázal, že pasivní léčba je přímo spojena se špatnými výsledky. Mezi pasivní léčby patří: odpočinek na lůžku, manipulace, masáže, užívání pilulek, chirurgický zákrok atd. Když dostanete pasivní péči, nejste již na sedadle řidiče své vlastní péče. Projeví se různé obavy a strach z pohybu a zpomalí se zotavování a pokud se vyhýbání pohybu stane cyklem, umocní se postižení.

MDT

1. MDT fyzioterapeuti a lékaři jsou držiteli certifikátu MDT, jsou vysoce specializovaní na hodnocení a léčbu poruch či poranění pohybového aparátu.

2. Zaměřujeme se na posílení důvěry pacientů v řešení problému, aby pochopili příčinu bolesti a mohli ovládat své příznaky. Virtuálně nelze provádět pasivní péči, kde se spoléháte na někoho nebo na něco jiného, ​​co vám má pomoci. Léčení je aktivní proces a je nejlépe dosažitelný, pokud jste na sedadle řidiče!

Nepodceňujte životně důležitou roli sebe sama, a to nejen v rehabilitaci, ale i v životě PODPORA SEBEDŮVĚRY pacienta je zřetelně spojena s nejlepšími výsledky.

Vyhřezlá ploténka s vyzařující bolestí do dolní končetiny neboli nohy má tradičně za následek týdny zdravotního postižení a vysoké náklady na léčbu. Pokud je pacientovi poskytnuto vzdělání o příčině a účinku příznaků, mají zdraví pod kontrolou. Toto zmocnění snižuje strach a úzkost a urychluje zotavení, protože pacient chápe příčinu své bolesti a umí ji zmírnit.

"Vyhřezlou ploténku si představme jako řez v ploténce, podobně jak řez na lokti." Když ohnete loket, řez se otevře a způsobí, že krvácení se rozteče dolů po ruce. Podobně, když se ohnete ve směru, který otevírá řez ploténky (obvykle vsedě), způsobí větší tlak na nerv a to zapříčiní příznaky šířící se dolů po vaší noze. Změna z pozice, kde byl zvýšený tlak na nervy, jako je například pohyb ze sezení k chůzi, způsobí, že se příznaky posunou nahoru z nohy směrem do dolní části zad a tento děj se nazývá centralizace. “

V první fázi hojení je třeba aplikovat přetlak nebo se po několik dní vyhnout ohýbání lokte / páteře, dokud se nevytvoří zahojení jizvy. Další fází je testování integrity tkáně jizvy. Pokud začnete ohýbat loket a začne znovu krvácet, tkáň jizvy ještě není dostatečně silná. Podobně, pokud se pokusíte ohnout záda a vaše příznaky se vrátí, musíte umožnit více času k uzdravení. Rovněž je důležité vhodné načasování napínání tkáně jizvy, tj. jakmile je stabilní, abyste získali plnou ohebnost.

Mechanické hodnocení, které určuje „směrovou preferenci“ spolu se vzděláváním pacientů, vede ve srovnání s tradiční péčí k pozoruhodným výsledkům.

Tradiční péče začíná návštěvou praktického lékaře. Léky (protizánětlivé a na uvolnění svalů) se obvykle podávají spolu s předpisem pro rentgen. Pokud se vaše příznaky nezlepší po 2 týdnech, může být doporučeno, abyste se poradili s ortopedickým lékařem nebo neurologem a dostali MRI. Ortopéd vám poté poskytne předpis na tradiční fyzikální terapii 2-3krát týdně po dobu 6 týdnů. Tento proces trvá v průměru 12 týdnů a stojí 4 880,00 USD. (To nezahrnuje nepřímé náklady na cestování, ztracenou pracovní dobu atd.).

Nemusíte projít tímto dlouhým procesem a místo toho můžete jít přímo k fyzioterapeutovi specialistovi vyškoleném v MDT (Mechanická Diagnostika a Terapie). Virtuální fyzioterapeuti je aplikace prostřednictvím videohovoru, která umožňuje okamžitý přístup pouze k těm vyškoleným fyzioterapeutům a lékařům v mechanickém, funkčním hodnocení.

Zde mnohaleté zkušenosti z USA: 2 návštěvy v celkové výši 178,00 USD a do 3 týdnů v plné funkci bez či nepatrné bolesti.

Zažít bolest zad není nic neobvyklého. 

Téměř každý se během života s bolestí setká, indispozice z bolestí zad se odhadují cca kolem 60-80%. Bolest zad patří mezi nejčastější problém k vyhledání zdravotnické pomoci. Cca 87,6 biliónů dolarů se ročně utratí za léčbu bolestí dolních zad a krční páteře. Současně bolesti zad zaujímají první místo ve světovém žebříčku onemocnění způsobujících pacientům bolest a disabilitu. 

Setrvání po delší dobu v ochablém držení těla a opakované pohybové stereotypy převážně jedním směrem.

Jednou z hlavních příčin se ukazuje setrvání vsedě převážně v jedné stále se opakující ochablé pozici. A druhou je četnost ohýbání se pouze jedním směrem a žádné pohyby směrem opačným.  Lidské tělo je obecně určeno k pohybu všemi směry. Obtíže mohou vzniknout právě častým opakováním např. předkláněním se a žádným pohybem opačně k vyvážení rovnováhy pohybu. Pokud si např. ohnete prst dozadu a znovu to opakujete, bude to bolet. Bolí to proto, že jste ho ohnuli příliš daleko, mnohokrát a pouze jedním směrem, nebo setrvali v této poloze příliš dlouho. Opakované pohyby nebo setrvání v polohách působí napětí měkké tkáně.

Jaká léčba je vhodná pro který druh bolesti?

Bolest působí ve vašem těle jako varovný signál ke změně toho, co děláte, než dojde k poškození. Všechny bolesti nejsou stejné a každá bolest není špatná. Nejdůležitější je určení správné diagnózy a k tomu je třeba umět rozlišit o jaký druh bolesti se jedná, bez toho nelze zahájit správnou léčbu. Příliš často se domníváme, že veškerá bolest je zánětlivá a tím dochází k nadměrnému užívání medikamentů nesteroidních antirevmatik a steroidů, ale většina poruch pohybového aparátu je mechanická=funkční a na tyto medikamentózní léčebné postupy nereaguje.

Co když vaše bolest stále přetrvává, přestože protizánětlivé léky jste užívali? Možná uvažujete, že nebyly dostatečně silné? Můžete uvažovat, že vaše bolest nemusí být vždy způsobena zánětem.

Definice mechanické a chemické bolesti.

Mechanická bolest nastává, pokud jsou klouby nebo svaly, vazy napínány, například když ohnete prst úplně dozadu. Pokud jej napnete dostatečně daleko, budete cítit boles­t/napětí. Jakmile uvolníte, bolest/ napětí okamžitě zmizí. Nedochází k poškození tkáně. Mechanická bolest vzniká, když mechanická síla namáhá tkáň. Jakmile se napnutí uvolní, mechanická bolest odezní. Ohýbání prstu dozadu vytváří mechanické napětí, které způsobuje bolest. Pohyb opačným směrem zmírňuje bolest. Mechanická bolest je obvykle pociťována někdy, ale může být vnímána i konstantně, tj. celou dobu, dokud setrvalé napětí se nepovolí viz držení prstu dozadu.  Pokud máte bolesti, které přicházejí a odcházejí nebo se mění s různými pohyby a / nebo polohami, jde o mechanickou bolest.

Chemická bolest je na druhé straně způsobena zánětlivou reakcí těla na poškození. Jedná se o komplexní chemickou reakci, která v reakci na poškození tkáně uvolňuje chemikálie z krve, fibroblasty a lokální makrofágy, aby vyčistila poškozenou oblast a zahájila proces hojení. Příkladem chemické bolesti by mohlo být např. poranění palce kladivem nebo zanícení zubu.  Chemická bolest je popisována jako pulzující, konstantní a nemění se pohybem. Bolest, která přichází a odchází, nemůže být chemická. Bolest zad, která je horší při sezení a ohýbání, ale při chůzi se bolest snižuje nebo uvolňuje, není chemická nebo zánětlivá bolest, protože se mění s pohybem a proto nebude reagovat na chemické ošetření, jako jsou protizánětlivé léky a léky na uvolnění svalů. U zánětu jde o bolestivý nepříjemný vjem, který je součástí zázračného přirozeného procesu hojení. Obvykle proces hojení trvá jen několik dní až týdnů. Příznaky lokalizovaného poranění, které přetrvávají i po několika týdnech, jsou výsledkem opětovného poranění / opakovaného podráždění špatně zahojené tkáně nebo nevyřešení mechanických problémů.

Zpočátku může probíhat zánětlivá fáze, a proto mohou pomoci protizánětlivé léky, ale hlavní příčina bolesti bude mechanická, nikoliv chemická.

Rozdíly v léčbě mezi chemickou a mechanickou bolestí

Mechanická bolest reaguje pouze na mechanické ošetření nebo ZMĚNU polohy nebo pohybu. Mechanické ošetření musí být proto zaměřeno na konkrétní kloub nebo tkáň – svaly, vazy, aby se změnila aktuální poloha nebo vlastnost této tkáně. Příkladem mechanické poruchy by mohlo být vykloubení ramene. Vykloubení - dislokace  ramene je velmi bolestivé a pouze vysoké dávky omamných látek zmírní bolest. Ale pokud jste schopni vrátit rameno zpět, 90% bolesti je okamžitě vyřešeno, protože mechanické napětí nebo dislokace je vyřešena.

Chemická bolest na druhé straně je konstantní tj. trvalá a žádný pohyb nebo změna polohy ji nezmenší, např. bolest zubů nebo zavření prstů ve dveřích auta.  

Chemická bolest je výsledkem zánětlivého procesu, kterým tělo zahajuje proces hojení. Tělo uvolňuje chemikálie, aby vyčistilo poškozenou oblast a poté zahájilo proces hojení tkání. Navíc tento proces způsobuje otoky, horkost těla a nepohodlí. Léky mohou pomoci při snižování otoku a bolesti způsobené tímto chemickým procesem.

Rozlišování mezi bolestmi, které jsou způsobeny mechanickým nebo chemickým podrážděním, je rozhodující, protože pro získání úlevy musíte nejprve vědět, zda potřebujete odstranit mechanické napětí nebo zánět. Chemická a mechanická bolest se zásadně liší, stejně jako jejich léčba. 

Pouze správná diagnóza zajistí správnou léčbu a výsledek.

Příklady mechanických poruch

  1. Vyhřeznutí ploténky
  2. Dislokace
  3. Porušení menisku nebo labra
  4. Zjizvené a změněné svaly nebo šlachy hojením, které nejsou plně  funkčně obnoveny.

Zpočátku může probíhat zánětlivá fáze a proto mohou pomoci protizánětlivé léky, ale hlavní příčina bolesti bude mechanická, nikoli chemická.

Patří MRI stále ke zlatému standardu vyšetření nebo je již za zenitem?

Rozumíme, že při bolesti, chcete znát příčinu a podívat se na MRI (snímek magnetické rezonance), který se bere jako zlatý standard pro stanovení základního problému. Zobrazovací radiologický snímek je však jednoduše černobílou fotografií. Stejně tak fotografie počítače vám neřekne, zda počítač funguje nebo je poškozen. Pouze testováním připojení a aplikací můžete zjistit, zda je počítač v dobrém provozním stavu. Podobně vám MRI neřekne, zda jednotlivec vnímá nízkou bolest v zádech nebo vystřelující při postižení nervů.  

Když vám bude 40 let, budete mít 60% šanci asymptomatického vyboulení disku, 33% asymptomatické vyhřeznutí ploténky. Ve věku 50, budete mít 80% šanci na vyklenutí disku a popisu artrózy bez jakýchkoliv příznaků. Jediným způsobem, jak zjistit, zda dotyčný trpí bolestí, je vyzpovídat jej a zjistit, zda bolest zad způsobuje problém s pohybem a funkcí, tj. detailně posoudit pohybové schopnosti jedince. Během uplynulých 25 let jsme se předčasně nechali ovlivnit závěry založenými na nálezech MRI a všichni jsme často přehlíželi skutečnou příčinu bolesti. Pokud je většina hrbolků a výhřezů disku asymptomatická, pak pouhý popis MRI NEMUŽE být důvodem k chirurgickému zákroku. Popis MRI vyvolává strach a působí změnu chování při běžných denních/sportovních činnostech a současně přispívá významným nárůstem handikepu u osob s nízkou bolestí zad. Každý popis nálezu MRI by měl být důkladně vysvětlen dle přirozených změn souvisejících s věkem, podobně jako u normálního rozmezí krevních obrazů. Mechanické posouzení pohybu, kde se určuje směrová preference, je nejen přesnější než MRI, ale také identifikuje správné ošetření.

Graf: Prevalence vyklenutí a výhřezu meziobratlové ploténky

Léčebné náklady bolestí zad se stále zvyšují.
Náklady bolestí zad se zvýšily o 129%

Se všemi pokroky medicíny se cena a míra postižení bolesti dolní části zad stále zvyšují. Naše současná léčba nejenže selhává, ale způsobuje opožděné hojení, zvyšuje četnost chirurgických výkonů, spoléhá na léky a zvyšuje invaliditu se ztrátou funkce a schopností pracovat.

Graf: Spotřeba nákladů péče u bolestí páteře v USA 1996–2014

Navýšení operací typu bederní fúze

Jaká je průměrná doba do vyřešení bolesti zad?
6 týdnů

Většina bolestí dolní části zad sama odezní do 6 týdnů. K reabsorpci disku dochází přirozeně a hodně jedinců s kompresí nervu díky výhřezu ploténky nebo stenózy se do měsíce zlepší. Ze studií o spontánní úzdravě se prokázalo, že největší výhřezy plotének zvané extruze mají nejvýznamnější stupeň resorpce = vstřebání se, zatímco vyhřeznutí uvnitř ploténky, tj. malé výhřezy se prakticky nezmění.