Proč zvolit telefonní konzultaci

Nejlepší možnosti léčby bolesti zad.

Léčba dolní části zad, která pomáhá.
Výzkum u léčby, kde se prokázal pozitivní vliv na bolesti zad:

1. Vzdělávání k posílení povědomí nebát se hýbat a objasnění obav strachu. Posilnění důvěry umožní jedinci postavit se aktivně k léčbě spíše než zůstat v pasivní roli. Při aktivním zapojení máte moc a kontrolu nad problémem, sníží se strach a obava se pohybovat. Právě strach vede jedince k nemohoucnosti a katastrofické myšlení nebo zaměření se na nejhorší scénáře může vést k postižení.

2. Mechanické posouzení směrové preference. Zjištění o směrové preferenci je spojeno s vynikajícími výsledky a rovněž se prokázalo, že se snižuje strach a úzkost. ACOEM zhodnotil veškerý současný výzkum a z něj se zjistilo, že léčba dle směrové preference je jedinou léčbou s pozitivním výsledkem. Idiopatická bolest zad znamená, že jsme nezjistili příčinu, ale příčina existuje  Základem léčby je nalezení skutečné diagnózy nebo příčiny symptomů. Bez pevného základu není co léčit. Jiné terapie, které jsou v současné době rozšířené, nemají důkaz o účinnosti.

3. Udržení se v pohybu, v činnostech a pokračovat v práci    Udržování pohybu jedince trpícího bolestmi v dolní části zad má lepší výsledek než jakákoli manipulace, mobilizace, uvolnění nebo chirurgický zákrok! Jsou chvíle, kdy je třeba aktivitu změnit, ale úprava by měla být pouze na přechodnou dobu. Cílem musí být vždy návrat k plným funkčním / pracovním povinnostem, které lze dosáhnout. A aerobní aktivita byla rovněž spojena s dobrými výsledky.

... Více informací naleznete ZDE ...

Převzato z http://www.virtualphysicaltherapists.com/eliminate/