Přednáška O. Houšky na sjezdu UNIFY CR - 11/1/2022

Dne 11.9. 2022 měl zajímavou přednášku pan Mgr. O. Houška Cert. MDT na sjezdu UNIFY CR na téma "Využití principů MDT při tvorbě treninkových programů".