Krátké video z nového semináře pro trenéry a sportovní instruktory - 26/5/2022

Začali jsme vyučovat nový seminář, který jsme koncipovali pro trenéry a sportovní instruktory a zaměřili se na:

  • pochopení a aplikaci principů MDT (vyšetření, léčba, obnova funkce a prevence) u vrcholových i rekreačních sportovců;
  • využití nejrůznějších zátěžových strategií, založených na principech MDT, při léčbě sportovních úrazů a při prevenci vzniku úrazů (poranění) při výkonu sportu;
  • efektivní využití algoritmu MDT vyšetření k odlišení sportovců, kteří by mohli potřebovat při léčbě poranění i další léčebné strategie.

Dále bude diskutována problematika současného pojetí sportovní medicíny a role MDT ve sportovní medicíně. Budou prezentovány kazuistiky. Seminář je velmi vhodný zejména pro trenéry, sportovní instruktory, tělocvikáře a v neposlední řadě také terapeuty, kteří využívají principy MDT k léčbě bolestí páteře a kloubů končetin ve své denní praxi.