Ocenění Evy Novákové

Oznamujeme, že Eva Nováková, Dip. MDT (Upoutávka)

získala od Mezinárodního McKenzie Institutu (MII) nejvyšší ocenění Bronze Lady, neboli The McKenzie Institute International Award for Excellence. Tuto cenu obdržela za mimořádný přínos pro rozvoj a šíření McKenzie metody v ČR a také na Slovensku. Členové výboru MII ocenili její dlouholetou práci na půdě McKenzie Institutu. Konkrétně vyzdvihli její pracovní vytrvalost, organizační schopnosti v rámci výuky a osvěty McKenzie metody, zavedení online vzdělávání, tvůrčí schopnosti při výrobě filmu i nápaditost při tvorbě elektronických spisů pro terapeuty, rychlost, se kterou běží překladatelská a vydavatelská činnost, a také obdivuhodné nasazení, se kterým podniká veškeré své pracovní aktivity.

Tato cena je každoročně udělována Mezinárodním McKenzie Institutem sídlícím poblíž Wellingtonu na Novém Zélandě. Eva Nováková tuto cenu získala se zpožděním, a to za rok 2019. Bohužel si ji nemohla kvůli covidové situaci vyzvednout osobně a tak jí byla předána alespoň online. Tuto cenu v předchozích letech získali mimo jiné např. Helen Clare, Mark Werneke, Vert Mooney, Ronald Donelson nebo Grant Watson.

 Evě Novákové gratulujeme, děkujeme za její přínos pro náš obor a přejeme hodně sil v její další úctyhodné práci pro fyzioterapii v České Republice a na Slovensku.