Novinky ze světa McKenzie

Kevin Jones souhlasí s tvrzením: Nesuď knihu podle jejího obalu a dále přidává několik informací o McKenzie metodě.

Většinu muskuloskeletálních obtíží je možné zvládnout pomocí konzervativní léčby. Faktem je, že 92% bolestí pohybového aparátu je mechanického původu, z toho 82% je možné rychle ovlivnit. Kevin Jones a jeho tým uvádí, že pouze 5-8% lidí s obtížemi, se kterými se setkává, potřebují delší čas pro léčbu. Když se podíváme více detailně, zjistíme, že 20 až 30% z těch, kteří vypadají jako lidé s problémy periferního kloubu, má vlastně počátek svých obtíží v krční nebo bederní páteři. Terapeuté v Center for Orthopedic and Sports Physical Therapy (COSPT) dokáží pracovat s periferními klouby i páteří díky McKenzie (MDT) principu, který umožňuje Jonesovi léčit i ty, u kterých byla zatím léčba neúspěšná.

Někteří klienti v COSPT měli určenou provizorní diagnózu dle magnetické rezonance (MR). To staví Jonese do pozice, kdy musí rozhodnout, zda je fyzioterapie lepší volbou než operace. “Když jsou pacienti nuceni jít nejdříve k nám než na MR, tak jsou často nešťastní, jelikož věří, že MR a operace je zbaví jejich problémů” říká Jones. “Jakmile pacient vidí, že se lepší i po konzervativní léčbě na podkladě MDT, tak mění své postoje.”

Jones dodává, že lidé často hledají řešení u špatného problému. Mechanické vyšetření, které používá, často odhalí přehlížený zdroj obtíží. Jones odhaduje, že 70% případů, které vidí, je možné rychle upravit. To znamená, že je možné v krátkém čase docílit pozitivních změn u pacientů. V MDT je toto klasifikováno jako Derangement. Derangement můžeme lehce přehlédnout hlavně tehdy, kdy byl popsán důvod na magnetické rezonanci. Například nález může ukázat trhliny rotátorové manžety, ale z MDT vyšetření může vyjít, že krční páteř ovlivňuje rameno. Studie ukázaly, že 44% populace má trhliny rotátorové manžety bez bolestí. Číslo šplhá až ke 60% u starší populace. Podobné studie nalezneme u poškození menisků.

“Je automatické předpokládat, že MR nám dá odpověď. Také ale víme, že máme plno falešně pozitivních nálezů. Zobrazení je velmi detailní, poskytuje podrobný popis, ale ne vždy odhalí, co přesně je daným problémem.” Magnetická rezonance také nemůže určit, zda se může pacient zlepšit i bez chirurgického zákroku. To je možné až po důkladném vyšetření, které dle Jonese MDT poskytuje. “Trénovaný MDT terapeut nevyšetřuje jen rameno, ale zvažuje, co všechno by mohlo mít na bolest vliv.”

Vědecky podložený McKenzie systém hodnotí díky mechanickému vyšetření, kdy hledá příčinu a následek, vztah mezi bolestí v rámci anamnézy a vyšetřuje odpověď na opakované pohyby, udržované pozici a jiné aktivity. Postupujeme v přidávání sil a tlaků podle změny bolesti a mechanické odpovědi. Následně dostáváme k danému problému určitou subklasifikaci. Na to terapeuté navazují léčebným plánem, který podporuje pacienty v provádění vlastní terapie v případech, kdy je toto možné.

“McKenzie metoda je spolehlivý diagnostický proces a je také velmi efektivní” říká Jones. “Víme během dvou nebo tří návštěv, zda můžeme pacientům pomoci nebo ne.” Systém nejen překvapuje pacienty v tom, že nemusí podstoupit operaci nebo platit za drahé injekce, ale také v tom, že jim můžeme rychle a efektivně pomoci. Opravdová výzva skví pro Jonese v tom, jak změnit zaběhlé přesvědčení a diagnostikovat dle MDT a ne pomocí strojů jako je magnetická rezonance.

“MDT je ve své podstatě proces vyšetření. Když vidíme problém, zvažujeme všechny možné příčiny bolesti a zhoršení funkce. Potom využíváme vyšetření páteře a následně daného kloubu, abychom našli nejlepší postup terapie.” Tak jako něco, co nemůžeme najít bývá na tom posledním místě, na kterém bychom hledali, tak i příčina obtíží nemusí být ihned jasná. Je mnoho bolestí, které nemůžeme léčit, dokud se nepodíváme pod povrch (pod imaginární obal knihy).

Překlad: Veronika Pechová